W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Janowiec Wielkopolski

Budynek Szkoły Podstawowej w Świątkowie

Loga

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Janowiec Wielkopolski” nr RPKP.03.03.00-04-0019/18 współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat:

Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż: 1 171 656,22 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynikających z wniosku o dofinansowanie wynosi: 1 020 268,80 zł, i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 788 368,27 zł, co stanowi nie więcej niż 77,27% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Termomodernizacją objęte zostaną dwa obiekty: budynek Szkoły Podstawowej w Świątkowiebudynek Stacji Uzdatniania Wody w Janowcu Wielkopolskim

Zdjęcia (10)

{"register":{"columns":[]}}