W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Termomodernizacja obiektów szkolnych w Janowcu Wielkopolskim – II etap

Termomodernizacja obiektów szkolnych w Janowcu Wielkopolskim- II etap

Logotyp

„Termomodernizacja obiektów szkolnych w Janowcu Wielkopolskim- II etap”  Nr RPKP.03.03.00-04-0093/16 współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż: 1 163 912,43 zł.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 1 150 206,10 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 920 164,88 zł, co stanowi: nie więcej niż: 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji CO2 poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Janowcu Wielkopolskim.

Zdjęcia (5)