W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Termomodernizacja obiektów szkolnych w Janowcu Wielkopolskim

Termomodernizacja obiektów szkolnych w Janowcu Wielkopolskim- I etap

Logotypy

„Termomodernizacja obiektów szkolnych w Janowcu Wielkopolskim” Nr RPKP.03.03.00-04-0036/16 współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż: 1 366 872,87 zł.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 1 304 545,50 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 1000 000,00 zł, co stanowi: nie więcej niż: 76,66% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji CO2 poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Janowcu Wielkopolskim. Termomodernizacja budynku szkoły polegać będzie na wykonaniu: docieplenie ścian zewnętrznych; malowanie ściany szczytowej ocieplonej; wymianę pokrycia dachu „ARKADY”; ocieplenie dachu nad wejściem głównym; ocieplenie poddasza; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; wymianę instalacji centralnego ogrzewania; wymianę lamp oświetleniowych na ledowe.

Zdjęcia (4)