W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żernikach, gmina Janowiec Wielkopolski

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żernikach - Stan na dzień: 23.07.2021 r.

Loga

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żernikach, gmina Janowiec Wielkopolski”
Nr RPKP.03.03.00-04-0006/19 współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż: 439 998,52 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynikających z wniosku o dofinansowanie wynosi: 438 564,74 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

1) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż: 350 851,79 zł, co stanowi nie więcej niż: 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Żernikach poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych.

Zdjęcia (43)

{"register":{"columns":[]}}