W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wieży ciśnień w Janowcu Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenu

Loga

„Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wieży ciśnień w Janowcu Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenu” Nr RPKP.06.02.00-04-0006/20 współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż: 1 816 183,89 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynikających z wniosku o dofinansowanie wynosi 1 444 229,43 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

1) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż: 1 043 889,03 zł, co stanowi nie więcej niż 72,28% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;

2) z budżetu państwa w kwocie nie większej niż: 144 422,94 zł, co stanowi nie więcej niż: 10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Cel główny projektu brzmi następująco:
Wzrost ożywienia społecznego sprzyjającego włączeniu społecznemu na obszarach rewitalizacji w Gminie Janowiec Wielkopolski poprzez modernizację wieży ciśnień w Janowcu Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenu na cele społeczne, umożliwiających realizację projektów społecznych dla osób starszych oraz wykluczonych społecznie.

Zdjęcia (224)

{"register":{"columns":[]}}