W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekt: “Nowa ścieżka pracy"

Blue House S.C. oraz CENTROPLUS realizują projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. "Nowa ścieżka pracy"

Blue House S.C. oraz CENTROPLUS realizują projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. "Nowa ścieżka pracy". Blue House S.C. oraz CENTROPLUS realizują projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. "Nowa ścieżka pracy". 

Z projektu mogą skorzystać osoby, które zamieszkują województwo kujawsko-pomorskie i spełniają jeden z warunków:

- przewidziane do zwolnienia (każda osoba zatrudniona u pracodawcy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. 2003 r. Nr 90 poz. 844 z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

- zagrożone zwolnieniem (pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego)

- zwolnione (osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu)

Szczegóły w ulotce i pod numerem telefonu: 660-423-949

Zdjęcia (1)