W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

16.12.2021

Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

Informacja BIP

Zwołuję na dzień 16 grudnia 2021 roku /czwartek/ o godzinie 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a, posiedzenie z następującym porządkiem obrad:

 

   Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów,

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021–2030,
 3. uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2022,
 4. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022-2026,
 5. ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2022,
 6.    pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 7. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego,
 8. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.
 1. Zapytania i wolne głosy.
 2. Zakończenie.                                            

Przewodniczący Komisji

       Barbara Polus

 

   Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2022,
 2. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 r.,
 3. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego,
 4. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.
 1. Zapytania i wolne głosy.
 2. Zakończenie.                                            

Przewodniczący Komisji

     Dorota Woźniak

 

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2022,
 2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 45 położonej w miejscowości Zrazim – gmina Janowiec Wielkopolski,
 3. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego,
 4. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.
 1. Zapytania i wolne głosy.
 2. Zakończenie.                                            

Przewodniczący Komisji

                                                                                               Teresa Rusiewicz   

 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego,
 2. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.
 1. Zapytania i wolne głosy.
 2. Zakończenie.                                            

Przewodniczący Komisji

                                                                                                       Leszek Rutkowski   

 

 

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2021 12:10 Daria Czechowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Barbara Polus, Teresa Rusiewicz, Dorota Woźniak, Leszek Rutkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim 2.0 09.12.2021 08:48 Łukasz Maciejewski
Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim 1.0 08.12.2021 12:10 Daria Czechowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}