W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

OPŁATY / DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

deklaracjalogotyp

BURMISTRZ JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO uprzejmie informuje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:


- za odpady  segregowane: 30,00 zł /osobę  miesięcznie 

- stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 60,00 zł.

 - zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w kwocie 1,00 zł/ osobę miesięcznie 

W związku z  podjętą uchwałą XXV/201/21 zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA !!! Każdy właściciel/zarządca nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Załatw sprawę przez ePUAP: ePUAP

Materiały

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DEKLARACJA2020.pdf 0.19MB

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel/zarządca nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez dodatkowego wezwania:
-  w kasie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim w dniach urzędowania w godzinach od 8:00 do 13:30;
-  u sołtysa;
-  na rachunek bankowy  nr 86 8959 0001 5500 0198 2000 0470
w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym tj. do:15 marca 2021, 17 maja 2021r.; 15 lipca 2021 r.; 15 września 2021 r.; 15 listopada 2021 r.; 17 stycznia 2022 r.;

Na terenie gminy obowiązują zasady selektywnej zbiórki odpadami

PAPIER (niebieski worek)
Wrzucamy: gazety, zeszyty, kartony i opakowania papierowe, tekturę, katalogi i prospekty, papierowe ozdoby , książki w miękkich okładkach( twarde należy usunąć)

Nie wrzucamy: tapet, kalek i papierów przebitkowych, zatłuszczonych papierów po np. maśle, lakierowanego lub foliowanego papieru, pieluch, podpasek i artykułów higienicznych, worków po cemencie i zaprawach, paragonów, resztek taśmy z kas fiskalnych, faktur drukowanych na papierach przebitkowych, papieru do pieczenia.

TWORZYWA SZTUCZNE (żółty worek)

Wrzucamy: zgniecione butelki PET(np. po napojach), plastikowe opakowania po np. szamponach jogurtach, pojemniki po wyrobach garmażeryjnych, styropianowe elementy opakowań, resztki taśm opakowaniowych, sznurek linki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe, puszki po napojach, konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, nakrętki ze słoików, kapsle, opakowania po mleku, sokach i  napojach, ( tzw. Tetra-pack), opakowania po zakupach, przyprawach, opakowania po lekach itp.

Nie wrzucamy: worków i opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach, butelek i pojemników po płynach chłodniczych

SZKŁO (zielony worek)

Wrzucamy: butelki ze szkła, szklanki ze szkła, słoiki, szklane podstawki i talerze, wazony, szklane opakowania po kosmetykach, opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego bez nakrętek

Nie wrzucamy: szkła okiennego, zbrojonego, luster, szyb samochodowych, ceramiki, fajansu, porcelany, zniczy, żarówek, świetlówek, termometrów, opakowań po lekach, kineskopów, wyrobów ze szkła hartowanego, kapsli, zatyczek i zakrętek

ODPADY ZMIESZANE ( pojemnik)

Wrzucamy: wszystko czego nie możemy wrzucić do pozostałych selektywnie gromadzonych odpadów, zabrudzone opakowania plastikowe,  porcelana, kryształ, talerze, zabawki, opakowania po dezodorantach, styropian budowlany, produkty, popiół węglowy, pampersy, artykuły higieniczne( patyczki higieniczne, wata itp.) potłuczone szyby, śmieci uliczne.

Nie wrzucamy: opakowań po lekach, leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowań, opakowań po środkach ochrony roślin, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, m.in.: żarówek lamp, kineskopów, świetlówek


 Pojemniki i worki  należy wystawiać w dniu odbioru  do godz. 7:00

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.04.2022 09:48 Łukasz Maciejewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Skrzypczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
OPŁATY / DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.0 06.04.2022 09:48 Łukasz Maciejewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}