W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konsultacje Społeczne projektu „Strategii Terytorialnej obszaru Partnerstwa Razem dla Rozwoju”

Związek Miast Polskich

logotypy - Związek Miast Polskich, Centrum Wsparcia Doradczego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Konsultacje Społeczne projektu „Strategii Terytorialnej obszaru Partnerstwa Razem dla Rozwoju”

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Strategii Terytorialnej obszaru Partnerstwa Razem dla Rozwoju”.

Partnerstwo Razem dla Rozwoju jest niezinstytucjonalizowaną formą współpracy 5 jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego tj. Powiatu Wągrowieckiego, Gminy Janowiec Wielkopolski, Gminy Kcynia, Gminy Damasławek, Gminy Wapno.

Strategia Terytorialna Partnerstwa Razem dla rozwoju obejmuje lata 2021 – 2030.

Stworzenie wspólnej strategii terytorialnej Partnerstwa, w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego, poprzedził etap wspólnej diagnozy obszaru Partnerstwa. Główne wnioski raportu diagnostycznego zostały wykorzystane w strategii.

Zarówno w raporcie diagnostycznym jak i w strategii terytorialnej Partnerstwa Razem dla rozwoju, zidentyfikowano społeczne, gospodarcze, środowiskowe i przestrzenne powiązania funkcjonalne, które występują na obszarze Partnerstwa.

Powody opracowania strategii terytorialnej to zarówno potrzeby i wyzwania przed jakimi stoi społeczność obszaru Partnerstwa a także nowe możliwości jakie daje nowa perspektywa finansowej UE 2021 – 2027 oraz krajowe programy wsparcia.

Konsultacje są prowadzone w terminie do dnia 26.09.2021 r.

Do udziału w procesie konsultacji projektu „Strategii Terytorialnej obszaru Partnerstwa Razem dla Rozwoju” zapraszamy mieszkańców, samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz wszystkich zainteresowanych.

W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców obszaru Partnerstwa, konsultacje projektu Strategii odbywać się będą drogą elektroniczną. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać w terminie do dnia 26.09.2021 r., za pomocą formularza dostępnego poniżej, na adres: srodowisko@um-janowiecwlkp.pl

 

Załączniki:

• Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Terytorialnej obszaru Partnerstwa Rezem dla rozwoju.

• Projekt Strategii Terytorialnej obszaru Partnerstwa Razem dla Rozwoju.

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Leszek Grzeczka

logotypy - Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Fundusz Spójności

Materiały

STRATEGIA TERYTORIALNA
versja​_2021​_09​_09​_O​_CWD​_RDR​_STRATEGIA​_TERYTORIALNA.PDF 3.00MB
Załącznik nr 1 Strategii Terytorialnej Partnerstwa Razem dla rozwoju. Lista projektów strategicznych.
O​_CWD​_RDR​_Załącznik​_nr1​_projekt​_strategiczne.pdf 0.32MB
Załącznik nr 2 Strategii Terytorialnej Partnerstwa Razem dla rozwoju. KARTA PLANU KOMUNIKACJI
O​_CWD​_RDR​_Załącznik​_nr2​_Karta​_Planu​_Komunikacji.pdf 0.10MB
Załącznik nr 3 Strategii Terytorialnej Partnerstwa Razem dla rozwoju. Macierzy klasyfikacji interesariuszy
O​_CWD​_RDR​_Załącznik​_nr3​_macierzy​_klasyfikacji​_interesariusz.pdf 0.21MB
Formularz zgłaszania uwag do Strategii Terytorialnej Partnerstwa Razem dla rozwoju
Formularz​_uwag​_do​_STRATEGII.docx 0.01MB