W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Działajmy razem

Działajmy razem rekrutacja

logotypy

Gmina Janowiec Wielkopolski ogłasza rekrutacje do projektu pn. „Działajmy razem” , realizowanego na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działalnie 9.2 Włączenie Społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy Nr RPKP.09.02.01-0005/20.

Projekt realizowany jest od dnia 01.11.2021 r. do dnia 31.03.2023 r.

Projekt ten zakłada realizację zindywidualizowanego i kompleksowego programu działania umożliwiającego aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 20 mieszkańców powiatu żnińskiego poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji w oparciu o instrumenty aktywnej integracji do 31 marca 2023 r.

Grupa docelowa projektu:

- 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie powiatu żnińskiego, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywności społecznej.

działajmy razem

działajmy razem

Zdjęcia (2)

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.11.2021 07:59 Łukasz Maciejewski
Pierwsza publikacja:
29.10.2021 12:46 Łukasz Maciejewski
{"register":{"columns":[]}}