W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

„CYFROWA GMINA – WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”

W związku z kolejną zmianą zasad związanych z otrzymaniem grantu jesteśmy zmuszeni prosić o uzupełnienie dokumentów.

Informacja Burmistrza Janowca Wielkopolskiego

W związku z kolejną zmianą zasad związanych z otrzymaniem grantu jesteśmy zmuszeni prosić o uzupełnienie dokumentów. Osoby, które złożyły oświadczenia w ramach rządowego programu ,,Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, muszą uzupełnić je o odpowiednie zaświadczenia i odpisy aktów stanu cywilnego. Gmina Janowiec Wielkopolski będzie przyjmowała dokumenty do 10 grudnia 2021 r.

Jakie dokumenty należy dostarczyć?

Złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia dokumentów poświadczających:

1) fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej (PPGR). Może to być np.:

- zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR,
- świadectwo pracy z PPGR,
- umowa z PPGR,
- legitymacja ubezpieczeniowa,
- zaświadczenie z ZUS,
- zaświadczenie z KOWR itp.

Prośba nie dotyczy osób, które już złożyły takie dokumenty.

2) stopień pokrewieństwa z uczniem w linii prostej rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR, wymienionych w oświadczeniu tj.: - formularz (załącznik nr 1) z dołączonymi odpisami aktów urzędu stanu cywilnego.

3) szkoła i miejsce zamieszkania ucznia

- kopia legitymacji szkolnej lub inny dokument potwierdzający uczęszczanie do szkoły i zamieszkanie na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.

4) klauzula o ochronie danych osobowych (załącznik nr 2).

5) oświadczenie o wyborze sprzętu (załącznik nr 3).

6) oświadczenie, że uczeń nie otrzymał sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych (załącznik nr 4).

Załączniki dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim i w siedzibie urzędu.

 

Termin i miejsce składania dokumentów

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, pok. 14 do dnia 10 grudnia do godziny 15:30.

 

Dodatkowe informacje

Oświadczenia, których nie uda się poprawnie zweryfikować, zostaną odrzucone.

Dlatego prosimy o dołożenie wszelkich starań, aby dostarczyć wymagane dokumenty.

Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się gminy do uczestnictwa w programie i wyłonieniu wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania. Złożenie dokumentów niezgodnych z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.

Materiały

Złącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE potwierdzające pokrewieństwo w linii prostej
Załącznik​_nr​_1​_-​_stopień​_pokrewieństwadocx.pdf 0.09MB
Złącznik nr 2 - KLAUZULA INFORMACYJNA dla klientów Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim dotycząca ochrony danych osobowych
Załącznik​_nr​_2​_-​_Klauzula​_informacyjna​_-​_ochrona​_danychdocx.pdf 0.10MB
Złącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O WYBORZE SPRZĘTU
Załącznik​_nr​_3​_-​_oświadczenie​_o​_wyborze​_sprzętudocx.pdf 0.15MB
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o sprzęcie
Załącznik​_nr​_4​_-​_oświadczenie​_o​_sprzęciedoc.pdf 0.08MB
{"register":{"columns":[]}}