W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Polska logotypy

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Janowiec Wielkopolski uzyskała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Gmina Janowiec Wielkopolski w ramach przyznanego grantu planuje przeznaczyć środki na modernizacje infrastruktury IT, kompleksowe szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, wirtualizacje środowiska, zakup sprzętu oraz oprogramowania.

Projekt wpisuje się w cele V osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”, jakim jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.

Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.

Wartość Projektu: 266 490,00 zł  
Dofinansowanie projektu z UE: 266 490,00 zł

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Cyfrowa Gmina

Zdjęcia (1)

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.10.2023 10:01 Michał Szczepanek
Pierwsza publikacja:
07.04.2022 08:52 Łukasz Maciejewski
{"register":{"columns":[]}}