W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – Informator dla właścicieli i zarządców budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - Informator dla właścicieli i zarządców

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq  (pytania i odpowiedzi) 

 

CEEB

CEEB

CEEB

CEEB

CEEB

 

CEEB została uruchomiona w celu poprawy jakości powietrza w Polsce. Polska zgodnie z założeniami walki o czyste powietrze, ma na celu likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń, jaką jest emisja substancji powodujących smog z pieców węglowych. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) udostępnia organom administracji centralnej i samorządowej skuteczne narzędzie do realizacji polityki niskoemisyjnej. Celem CEEB będzie gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce. GUNB ma nadzieję na poprawę stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa poprzez uruchomienie e-usług dla obywateli takich jak zamówienie przeglądu kominiarskiego i inwentaryzacji budynku.

CEEB jest przede wszystkim produktem informatycznym, który umożliwi składanie deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw. 

Deklaracje do CEEB będą składane zgodnie z przepisami ustawy o termomodernizacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Składania deklaracji cyfrowo będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa – po zalogowaniu w systemie Węzła Krajowego. Sposobem uwierzytelnienia będzie Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany.

 Zgodnie z ustawą o termomodernizacji w deklaracji będzie trzeba zawrzeć poszczególne informacje:

• imię i nazwisko oraz nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby

• adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw

• numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie)

• adres numer (opcjonalnie)

• informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania spalin oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Obywatele Polski mają do dyspozycji dwa rodzaje deklaracji:

• dla budynków i lokali mieszkalnych oraz

• dla budynków i lokali niemieszkalnych.

Dokumenty będzie można złożyć w wersji elektronicznej, za pośrednictwem systemu CEEB, oraz w formie papierowej. Deklaracją można złożyć listem lub złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynków.

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących.

W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Materiały

CEEB - informator dla Właścicieli i Zarządców
CEEB-dla-wlaścicieli-i-zarządców​_​_INFORMACJA.pdf 2.51MB

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}