W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Raport o stanie gminy

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Burmistrz Goraja zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja 2022 roku przedstawić Radzie Miejskiej w Goraju raport o stanie gminy za 2021 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Goraju.

Raport o stanie Gminy Goraj za 2021 rok został opracowany i stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 79/2022 Burmistrza Goraja dnia 31 maja 2021 roku. Będzie on przedmiotem debaty podczas obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Goraju w dniu 21 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Goraju.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Goraj za 2021 rok zabierają głos Radni oraz Mieszkańcy gminy. Radni będą głosowali w sprawie udzielenia Burmistrzowi Goraja wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goraju. Zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „ Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Goraju do dnia 20 czerwca 2022 roku do godziny 15.00.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.

BURMISTRZ

(-) Antoni Łukasik

Materiały

Raport o stanie Gminy Goraj za 2021 rok (PDF)
Raport​_2021.pdf 6.00MB
Informacja o raporcie o stanie Gminy Goraj za 2021 rok
Informacja​_o​_raporcie.pdf 0.77MB
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Goraj za 2021 rok (PDF)
Debata​_2021​_zgłoszenie.pdf 0.52MB
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Goraj za 2021 rok (DOCX)
Debata​_2021​_zgłoszenie.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}