W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

1. Odpowiedzialna/y za usługę: Marta Stasiak
2. Numer telefonu: 0 67 282 16 08 wew. 31
3. e-mail: m.stasiak@gminachodziez.pl
4. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500
5. Kasa Urzędu czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1400

 

INFORMACJA O SPRAWIE:
 

NAZWA USŁUGI

 

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3

PROCEDURY ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wymagane dokumenty:

Każdy, kto ma polskie obywatelstwo i mieszka w Polsce, powinien pamiętać o obowiązku meldunkowym. Masz 30 dni na zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania (licząc od dnia przybycia do tego miejsca).

Jeśli mieszkasz pod konkretnym adresem i zamierzasz tam mieszkać na stałe - zamelduj się tam na pobyt stały. Jeśli tymczasowo mieszkasz pod innym adresem niż adres Twojego zameldowania i chcesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu stałego zameldowania) - zamelduj się tam na pobyt czasowy.

Pamiętaj, że możesz mieć jednocześnie jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Jeśli meldujesz się na pobyt stały lub czasowy nie musisz wymeldowywać się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy).Możesz zameldować się osobiście lub przez pełnomocnika w tutejszym Urzędzie, albo elektronicznie (przez Internet).

Aby się zameldować w urzędzie przygotuj:
  • formularz: zgłoszenie zameldowania na pobyt stały lub zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy - pobierz go i wypełnij, a następnie wydrukuj go obustronnie; Formularz musi być potwierdzony czytelnym podpisem wraz z datą jego złożenia przez właściciela lokalu/domu lub osobę, która posiada inne prawo do lokalu (np. najemcę);
  • dowód osobisty lub paszport;
  • dokument potwierdzający prawo do lokalu - do wglądu (w oryginale). Jeśli jesteś właścicielem przynieś dokument, który to potwierdzi np. wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny. Innym dokumentem może być np. umowa najmu, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Jeśli nie jesteś właścicielem i nie posiadasz też innego prawa do mieszkania, w którym chcesz się zameldować - niech osoba, która ma takie prawo podpisze się na formularzu, potwierdzając tym samym Twój pobyt. Dokument potwierdzający prawo do lokalu tej osoby musisz pokazać w urzędzie.
Zameldować możesz się osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi być na piśmie a pełnomocnik powinien mieć ze sobą swój dowód osobisty lub paszport. 

Aby zameldować się przez Internet:

musisz mieć Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Jeśli posiadasz dostęp do bankowości elektronicznej, to sprawdź czy Twój bank oferuje możliwość założenia Profilu Zaufanego bez wychodzenia z domu (obecnie jest to kilka banków, a ich lista się wydłuża). Założenie Profilu Zaufanego w bankowości elektronicznej jest proste i szybkie. Do elektronicznego zgłoszenia należy załączyć:
 
  • dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub w razie niemożności jego uzyskania - skan (odwzorowanie cyfrowe)
  • dokument elektroniczny zawierający oświadczenie, właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w tym lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - skan (odwzorowanie cyfrowe)
  • w przypadku zameldowywania przez pełnomocnika: elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym (udzielającego pełnomocnictwa)

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny - meldują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18  roku życia).

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE

 

Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia, zostaniesz od razu zameldowany.  Jeśli będzie to zameldowanie na pobyt stały - otrzymasz zaświadczenie. Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz dostać zaświadczenie, złóż wniosek w tej sprawie.    
 
OPŁATY SKARBOWE

Zameldowanie jest bezpłatne. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały jest bezpłatne. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi 17zł (opłacie nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej). Takie zaświadczenie dostaniesz na wniosek. Pełnomocnictwo do zameldowania jest bezpłatne. Pełnomocnictwo do wydania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy - 17zł.
W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Opłatę możesz zrobić:

  • gotówką lub kartą płatniczą, w kasie Urzędu Gminy Chodzież;
  • przelewem na konto opłaty skarbowej Urzędu Gminy Chodzież: nr konta           62 8945 0002 0026 0547 2000 0040
PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z  24 września 2010 r. o ewidencji ludności;

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

INNE INFORMACJE

 

 

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny

Materiały

Pełnomocnictwo
pelnomocnictwo2021.pdf 0.04MB
Zgłoszenie pobytu czasowego
zgloszenie​_pobytu​_czasowego.pdf 0.61MB
Zgłoszenie pobytu stałego
zgloszenie​_pobytu​_stalego.pdf 0.62MB
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
zgloszenie​_wyjazdu​_poza​_granice​_RP.pdf 0.23MB
{"register":{"columns":[]}}