W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I. Nr wniosku: RPWP.04.01.05-30-0015/15

logo

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na terenie Wielkopolski, a w szczególności na obszarze 14 powiatów objętych projektem. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców tego obszaru, projekt oddziałuje na 1 175 533 osób. Grupą docelową projektu są mieszkańcy, dla których projekt oznacza podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Planowane efekty:  Po zrealizowaniu celu projektu wzrośnie poczucie bezpieczeństwa osób przebywających na naszym. Skróceniu ulegnie także czas reakcji na zdarzenia zagrażające życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku naturalnemu. KSRG jest najpoważniejszym elementem bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom, ograniczania negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne oraz przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk, katastrof i innych wypadków, wynikłych bezpośrednio z działań człowieka lub na skutek zjawisk przyrodniczych. Z tego względu stan jakości sprzętu w dyspozycji jednostek systemu ma kluczowe znaczenie dla jego efektywności.

Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich: Zgodnie z umową całkowita wartość projektu na dzień 30.05.2016 r. wynosi 16.787.500,00 PLN. Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych 16.620.000,001 PLN. Kwota dofinansowania nie przekracza 14.127.000,00 PLN.

Aktualizacja danych wg informacji otrzymanych od Beneficjenta, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka

1)       Wydatki kwalifikowane – 780 843,75 zł , w tym:

a)       85 % dofinansowania - 663 717,19 zł

b)       15 % wkład OSP – 117 126,75 zł

2)       Wydatki niekwalifikowane -  357 949,73 zł

{"register":{"columns":[]}}