W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Inwestycje Gmina Chodzież

 

logo                      Ilustracja                 

 

            Gmina Chodzież swoje zadania  inwestycyjne  wykonuje z udziałem środków krajowych,  między innymi   Programu  Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.              

           W zakończonych już trzech edycjach naboru wniosków, Gmina  zgłosiła 7 zadań i wszystkie zostały  zakwalifikowane  do wsparcia środkami  z ww. Programu.   

          W ramach pierwszej edycji  zgłoszono trzy zadania :   

  1. Budowa drogi w Ratajach, gm. Chodzież –  kwota wsparcia 1 076 027,37  zł,
  2. Budowa drogi w Studzieńcu, gm. Chodzież – kwota wsparcia  850 095,58  zł,
  3. Budowa przedszkola w Zacharzynie, gm. Chodzież – kwota wsparcia  3 460 000,00  zł.

        Prace budowlane rozpoczęto w 2022 roku a 2 spośród nich  dot. budowy dróg są już zakończone.  Jedno w lipcu a drugie w sierpniu.  Rezultatem wykonanych zadań jest nowa utwardzona nawierzchnia z kostki betonowej, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, chodnik,  przejścia dla pieszych, oznakowanie drogowe.  Łącznie inwestycję przeprowadzono na dł. 632 m, w tym droga w Studzieńcu obejmująca część Os. Przylesie   na dł.  327 m, i droga w Ratajach  obejmująca ul. Kwiatową o dł. 305 m. Obie posiadają jezdnię o szer. 5,00 m. Zgodnie z terminarzem wypłat z Polskiego Ładu przyznane dla tych zadań środki na łączną kwotę 1 926 122,95 zł. wpłynęły już na konto gminy.  

Ostatnie z  zadań z pierwszej edycji czyli budowa przedszkola, znajduje się w fazie realizacji a jego zakończenie przewidziane jest o końca 2023 roku. Przedsięwzięcie to dotyczy budowy budynku  3–oddziałowego przedszkola o pow.  użytkowej 409 m2. W budynku przewidziano trzy sale dydaktyczne (każda na max 30 osób), zaplecze kuchenne, szatnię, pomieszczenie socjalne dla personelu, WC personelu, pomieszczenie pedagoga, archiwum, magazyn oraz pomieszczenia techniczne i kotłownię.  Wyposażony będzie w wentylację mechaniczną   z odzyskiem ciepła, własną kotłownię na pelet  do zasilania instalacji co   i przygotowania ciepłej wody użytkowej, instalację wod-kan  oraz elektryczną.  

         W dniu 17 lutego 2022 roku, w wyniku przeprowadzonego  naboru   o wsparcie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Chodzież złożyła  kolejne 4 wnioski, w tym trzy w ramach drugiej edycji (2/2021) i jeden w ramach trzeciej edycji  (3PGR/2021).  

W edycji nr 2/2021, zgłoszono takie zadania jak:

  1. Budowa drogi - Rataje Os. Zielone Wzgórze. Planuje się  zmianę nawierzchni drogi na dł.   363 m              i szer. 5-6 m z gruntowej na utwardzoną  wraz z oświetleniem drogowym, kanalizacją deszczową, chodnikiem,  przejściem dla pieszych, oznakowaniem i kanałem technologicznym dla sieci przewodowych operatorów telekomunikacyjnych.  Droga na dł. 258 m posiadać będzie  nawierzchnię z betonu asfaltowego  a na dł. 105 m                z kostki betonowej.  Szacunkowa wartość zadania:  1 900 000,00 .
  1. Budowa drogi  - Strzelce  gm. Chodzież. To zadanie dotyczy budowy drogi ze Strzelec do Mirowa                o dł. 954 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego.   Szacunkowa wartość zadania:  2 080 000,00 zł. 
  2. Budowa drogi relacji Konstantynowo - Pietronki  Zadanie dotyczy budowy drogi o dł. ok. 3040 m,              o  nawierzchni z betonu asfaltowego.   Początek projektowanej drogi przyjęto na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1482P w Konstantynowie, natomiast koniec na krawędzi drogi wojewódzkiej nr 193 w Pietronkach.

Wartość zadania:   6 546 000,00 zł 

edycji nr  3PGR/2021 promesę uzyskało zadanie: Budowa drogi - Podanin Os. Barwne, gm. Chodzież.

Planowana jest droga o dł. ok. 980 m i szer. ok. 5 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz oświetlenie drogowe, odwodnienie, chodnik , przejście dla pieszych, zjazdy, oznakowanie drogowe  i kanał  technologiczny dla sieci przewodowych operatorów telekomunikacyjnych. 

Wartość zadania:   2 550 000,00   

Łączna wyszacowana wartość ww. zadań  z edycji 2/2021 i 3PGR/2021 wynosi 13 076 000,00 zł, z tego wnioskowana kwota dofinansowania 12 498 700,00 zł.  Promesy wstępne przyznane zostały na  wszystkie wnioskowane zadania.

      Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  jest kolejnym Programem,  z którego  realizowane są zadania. W tym roku jest to  Budowa drogi - Rataje Os. Klonowe, gm. Chodzież. Obecnie trwają prace budowlane i obejmują one budowę drogi o szer. 6 m i dł. 202 m,  w tym 5 m zjazd na dr wojewódzką,  kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w postaci 7 latarni, chodnik, przejście dla pieszych oraz oznakowanie drogowe. Całkowita wartość zadania wynosi 1 066 289,51 zł,  przy czym środki kwalifikowalne 1 007 239,67 zł, w tym kwota dofinansowania   468 727,00 zł.

                    

        W poprzednich latach  w ramach tarczy dla samorządów,  Gmina Chodzież   otrzymała również wsparcie finansowe w wysokości  500 000 zł, z Rządowego  Funduszu Inwestycji Lokalnych będącym  Funduszem Przeciwdziałania COVID-19.  Kwota ta podzielona została jako wkład własny na sfinansowanie zadań   z udziałem innych środków publicznych.   300 000 zł  przeznaczono  na zadanie p.n.:  Budowa drogi – Rataje Os. Łazienki, które współfinansowane było również z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 200 000 zł na zadanie pod nazwą:  Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m i  dł. 827 m w miejscowości  Konstantynowo  dz. 110, Gmina Chodzież, współfinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 

Wsparcie w kwocie 1 mln z ww. Funduszu  otrzymało także zadanie w ramach którego  w latach 2020 – 2021 wybudowano  budynek świetlicy  wiejskiej   Zacharzynie. Jest to obiekt  o pow. użytkowej    400 m2 i mieści się w nim świetlica wiejska sala o pow. ok  150 m2, kuchnia z  zapleczem,  sanitariaty,  kotłownia,  szatnia,  oraz remiza OSP z dwoma garażami, magazynkiem na sprzęt, łazienką, natryskami i WC  oraz  małej  sali narad.    Budynek posiada pochylnię umożliwiającą dostęp do  niego osobom poruszającym się  na  wózku  i  WC  dla  niepełnosprawnych.  W 2022 roku wykonano drogę dojazdową oraz nawierzchnie utwardzone  wokół budynku.                                                                                                                                                                            

    Ładnie prezentuje się otoczenie stawu w Podaninie. W  2019 roku  z Programu  Operacyjnego  „Rybactwo i Morze”  z działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4  „Zwiększenie zatrudnienia  i spójności terytorialnej”,   wykonano tam zadanie pod nazwą „Odnowa zagospodarowania skweru i stawu w Podaninie”.  Przedsięwzięcie   przeprowadzono  w centrum wsi z wykorzystaniem istniejącego stawu, który został  wyczyszczony z namułu i pogłębiony. Zagospodarowano też przyległy do niego teren: wybudowano chodnik, oświetlenie parkowe i ustawiono ławki. Ciekawym elementem jest też kaskada z wodotryskiem usytuowana obok pomostu. Wartość zadania wynosiła 79 298,88 zł (brutto), z tego kwota dofinansowanie 60 651,00 zł

                                                                                                                                                                                           

Zdjęcia (8)

{"register":{"columns":[]}}