W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program Polski Ład

Zacharzyn

Gmina Chodzież w ramach pierwszej, pilotażowej edycji z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego promesy na zgłoszone do dofinansowania następujące zadania inwestycyjne:

  1. Budowa drogi w Ratajach, gm. Chodzież – kwota wsparcia 1 076 027,37 zł,

  2. Budowa drogi w Studzieńcu, gm. Chodzież – kwota wsparcia 850 095,58 zł,

  3. Budowa przedszkola w Zacharzynie, gm. Chodzież – kwota wsparcia 3 460 000,00 zł.

Spośród tych zadań jedno dotyczące drogi budowy drogi w Studzieńcu, jest już zakończone a przyznane z Polskiego Ładu środki zostały już wypłacone wykonawcy. Pozostałe zadania są w fazie realizacji z których budowa drogi w Ratajach obejmująca ul. Kwiatową zakończona zostanie w tym roku a budowa przedszkola w Zacharzynie w 2023 roku.

 

Budowa drogi w Ratajach, gm. Chodzież

Droga Rataje

 

Budowa drogi w Ratajach, gm. Chodzież, które obejmuje ul. Kwiatową. Rezultatem zadania będzie zmiana nawierzchni drogi z gruntowej na utwardzoną wraz z częściowym jej poszerzeniem i wyposażeniem w brakującą infrastrukturę drogową, taką jak: oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, chodnik, przejście dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome. Droga na całej długości tj. 305 m, posiadać będzie nawierzchnię z kostki betonowej z jezdnią o szerokości 5,00 m. Z uwagi na zmianę rzędnych niwelety, planuje się również przebudowę zjazdów, które obecnie nawiązują do wysokości istniejącej nawierzchni jezdni.

 

 

Budowa drogi w Studzieńcu, gm. Chodzież

Droga Studzieniec

 

Budowa drogi w Studzieńcu, gm. Chodzież, które obejmuje część Os. Przylesie. W ramach zadania przeprowadzono roboty, których rezultatem nowa, utwardzona nawierzchnia drogi oraz oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, chodnik, przejścia dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome. Droga na całej długości tj. 327 m, posiada nawierzchnię z kostki betonowej z jezdnią o szerokości 5,00 m.

 

 Budowa przedszkola w Zacharzynie, gm. Chodzież

 

W miesiącu czerwcu br podpisano umowę z wykonawcą zadania: Budowa przedszkola w Zacharzynie, gm. Chodzież. Zakończenie Jest to ostatnie zadanie realizowane przez gminę z pierwszej, pilotażowej edycji z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedsięwzięcie dot. budowy budynku z przeznaczeniem na przedszkole 3–oddziałowe. Projektowana powierzchnia użytkowa budynku wynosi 409 m2. W budynku przewidziano trzy sale dydaktyczne (każda na max 30 osób), zaplecze kuchenne, szatnię, pomieszczenie socjalne dla personelu, WC personelu, pomieszczenie pedagoga, archiwum, magazyn oraz pomieszczenia techniczne i kotłownia. Wyposażony będzie w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, własną kotłownię na pelet do zasilania instalacji co i przygotowania ciepłej wody użytkowej, instalację wod-kan oraz elektryczną.

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}