W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Modernizacja dachu w świetlicy wiejskiej w Słomkach

zdjęcie budynku świetlicy w Słomkach

logo

            Dnia 29.05.2023r.  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. : Modernizacja dachu w świetlicy wiejskiej w Słomkach opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2023/BZP 00236006. Postępowanie jest oznaczone numerem sprawy ADB.271.2.2023  i zarejestrowane jest na Platformie e-zamowienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

            Umowa z Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu na w/w zadanie zapewnia 103 463,00 zł, które pochodzi z dofinansowania w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich..   Inwestycja realizowana jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Celem ogólnym projektu będzie stworzenie warunków do harmonijnego rozwoju lokalnej społeczności oraz bezpiecznego i przyjaznego miejsca pozwalającego na rozwój sfery społeczno-kulturalnej poprzez integrację społeczności lokalnej.

 

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}