W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

GMINA CHODZIEŻ Absolutorium dla wójta. Koniec z zadłużeniem

W poniedziałek 13 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Gminy radni zebrali się na XLV sesji Rady Gminy Chodzież, podczas której przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 i udzielono absolutorium wójtowi gminy. Wszystkie uchwały przegłosowano jednogłośnie.

Otwarcie obrad sesji rady Gminy Chodzież

To jedna z dwóch najważniejszych sesji w roku. Tym razem posiedzenie wyjątkowo w zastępstwie nieobecnej przewodniczącej Ewy Śliwińskiej poprowadził wiceprzewodniczący  Krzysztof Sobala. W sumie obecnych było 13 (na 15), radnych co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Dyskusję w sprawie absolutorium poprzedziła debata dotycząca raportu o stanie gminy. Wcześniej, jak podkreślił prowadzący radni dostali dokument do wglądu dzięki czemu mieli możliwość konfrontacji raportu z oczekiwaniami mieszkańców. Mimo to pytań nie brakowało…

      Po omówieniu i podsumowaniu zeszłorocznych inwestycji debatę zakończono i przyszedł czas na najważniejsze punkty sesji. Na wstępie jednogłośnie przegłosowano votum zaufania dla wójta Kamili Szejner. Dalej opinie w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu przedstawili przewodniczący poszczególnych komisji. Wszystkie były pozytywne i przewodniczący komisji rewizyjnej Józef Dymek wystąpił z wnioskiem do rady gminy o jego przyjęcie. Pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania wójta, a także wniosku komisji rewizyjnej wyraziła również Regionalna Izba Obrachunkowa. Samo sprawozdanie z wykonania budżetu zaprezentowała skarbnik gminy Małgorzata Hajman. Głosując radni nie mieli wątpliwości - sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu z rok 2021 zostało zatwierdzone jednogłośnie. (13 głosów za). Podobnie było z udzieleniem wójtowi gminy absolutorium za ubiegły rok. Wcześniej ani RIO, ani Komisja Rewizyjna nie wniosły zastrzeżeń. I tak zeszłoroczny budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 970.690 zł przy planowanym deficycie 2.535.697 zł. Dochody wykonano na poziomie 101,28% planu, natomiast wydatki zamknęły na poziomie 92,92 % planu.

      Dziękując za zaufanie Kamila Szejner podkreśliła, iż po raz pierwszy przekroczona została magiczna kwota 40 mln zł dochodów. - Przewidywaliśmy deficyt, tymczasem nasz budżet zamknął się nadwyżką budżetową i to prawie 1 mln. złotych. Chcę dodać, iż w tym roku po raz pierwszy nie mamy żadnego zadłużenia ani kredytu. W 2021 roku spłaciliśmy ostatnią ratę - 330 tys. złotych. W obliczu tej trudnej sytuacji związanej z inflacją, jesteśmy na wygranej pozycji - dodała z satysfakcją wójt Kamila Szejner.

      O rosnącej pozycji gminy mogą też świadczyć całkiem spore nakłady na inwestycje - 6 mln 495 tys. zł. Choć w miarę możliwości pozyskiwane są środki zewnętrzne, potrzeb ciągle nie brakuje. Ze swojej strony władze gminy starają się uważnie wsłuchiwać w głos i potrzeby mieszkańców. Na koniec pani wójt podziękowała współpracownikom, sołtysom przewodniczącym KGW, oraz całej radzie gminy z przewodniczącą Ewą Śliwińską na czele. - Mimo wielu przeszkód uważam rok ubiegły za udany.  Bez was byśmy tego nie osiągnęli.

      Po pozytywnym dla włodarza gminy głosowaniu rozległy się oklaski, a radni dziękując za włożony trud i pracę wręczyli samorządowcom wiązanki kwiatów. Drugą część poniedziałkowych obrad wypełniły dyskusje i głosowania projektów uchwał dotyczących spraw bieżących.

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}