W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Chodzież informuje, że od dnia 17.08.2022r. można składać wnioski o przyznanie dodatku węglowego.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,

  • kominek,

  • koza,

  • ogrzewacz powietrza,

  • trzon kuchenny,

  • piecokuchnia,

  • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).


 

 Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych


 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Świadczenie wypłaca się w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku węglowego można składać w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Chodzieży ul. Notecka 28 pokój nr 24 (Sala Narad)  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 oraz za pośrednictwem portalu ePUAP, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego. Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie: (67) 281 18 34 lub osobiście w Urzędzie Gminy Chodzież w pokoju nr 24 i 28.


 


 

UWAGA! Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.


 

Materiały

Wniosek dodatek węglowy
D20221712.pdf 0.63MB
Poradnik dot. dodatku węglowego
Termin - wnioski o dodatek weglowy
nowy​_termin​_załatwienia​_sprawy.pdf 0.09MB

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}