W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy grafika

Od wtorku (4 stycznia) można składać wnioski o dodatek osłonowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży. Jego celem jest zrekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności.

Jest to pomoc jednorazowa dla osób  o najniższych dochodach przysługująca za ten rok.

 

Kto może z niego skorzystać?

Wszystkie osoby, których przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł
 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę.

Jak obliczyć dochód?

To nasze przychody z całego roku, od których należy odjąć podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nie wlicza się do niego alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Ustala się go na podstawie wpływów osiągniętych w:

 • 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego do dnia 31.07.2022 r.
 • 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.

Jeśli przekroczy on kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone (nie niższej niż 20 zł).

Ile wynosi dodatek osłonowy?

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek może być jeszcze wyższy, jeśli mieszkamy w lokalu, który nie jest podłączony do sieci centralnego ogrzewania, czyli musimy palić w kotle na paliwo stałe, kominkiem, kozą, piecem kaflowym, czy kuchnią węglową. Wtedy możemy liczyć na:

 • 500 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 750 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 1062,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1437,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wnioski o wypłatę należy złożyć do 31.10.2022 r. Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrzone.

Gdzie należy złożyć wnioski?

 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży  w godz. pracy urzędu: tj. w godz. od 7:00-15:00 w przypadku składania wniosków w siedzibie GOPS,
 • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: https://gopschodziez.bip.gov.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza/379701_elektroniczna-skrzynka-podawcza.html

 przesyłając ww. wniosek na adres skrytki:  /1532xgbltb/SkrytkaESP

 • listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży , ul. Notecka 28; 64- 800 Chodzież,
 • tel. kontaktowy: (067) 282 08 93 wew. 20.

Materiały

Wniosek o dodatek osłonowy
Wzór​_wniosku​_o​_dodatek​_osłonowy-1.pdf 0.20MB
{"register":{"columns":[]}}