W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Podmiot odbierający odpady komunalne oraz miejsce ich zagospodarowania

Firma

„Sanit-Trans” Sp. z o. o.

Siedziba i adres firmy

Międzyrzecze Górne 383
43-392 Międzyrzecze Górne

Dodatkowe informacje

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne, z wyłączeniem odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odebrane i zebrane od właścicieli nieruchomości, kierowane są do zagospodarowania przez regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowaną przy ulicy Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej, zarządzaną przez Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.

{"register":{"columns":[]}}