W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Opłaty i terminy

Opłata dla nieruchomości zamieszkałych

Zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Buczkowice uchwałą Nr XLVI/318/22 Rady Gminy Buczkowice z dnia 26 października 2022 r w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, od 1 stycznia 2023 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 31 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.

Ustalono podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 62 zł miesięcznie od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 1 zł miesięcznie od osoby. W tym przypadku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość. Aby uzyskać zwolnienie w części z opłaty należy wypełnić i złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Można tego dokonać bez wychodzenia z domu korzystając z dedykowanej usługi ePUAP. Link do usługi znajduje się w sekcji Załatw sprawę > Katalog usług elektronicznych > Podatki i opłaty lokalne.

Terminy opłat

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe w terminach:

  • do 15 marca każdego roku – za okres styczeń i luty,
  • do 15 maja każdego roku – za okres marzec i kwiecień,
  • do 15 lipca każdego roku – za okres maj i czerwiec,
  • do 15 września każdego roku – za okres lipiec i sierpień,
  • do 15 listopada każdego roku – za okres wrzesień i październik,
  • do 15 grudnia każdego roku – za okres listopad i grudzień.

Termin składania deklaracji

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w terminie:

  • w terminie 14 dni od zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości,
  • w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby mieszkańców, sprzedaż nieruchomości, zwolnienie z części opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym),
  • w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia w przypadku zgonu mieszkańca nieruchomości.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 499 00 66 wew. 14 lub 25

{"register":{"columns":[]}}