W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacja o projekcie

Projekt realizowany będzie w Gminie Buczkowice, położonej w południowej części Polski w województwie śląskim, powiecie bielskim, która obejmuje swym zasięgiem cztery sołectwa: Buczkowice, Rybarzowice, Godziszkę i Kalną. Pod względem geograficznym gmina położona jest na płaskowyżu Kotliny Żywieckiej u podnóża gór: Skalite, Magura i Skrzyczne. Położenie gminy na trasie do malowniczych miejscowości Szczyrku i Wisły oraz bliskie sąsiedztwo Jeziora Żywieckiego stanowią o jej turystycznej atrakcyjności. Gmina Buczkowice jest typową gminą podmiejską, stanowiącą bardzo atrakcyjny teren do zamieszkania. Dzięki ciszy oraz spokojowi teren ten stanowi bardzo dobre miejsce do uprawiania czynnej rekreacji i odpoczynku.

Teren objęty inwestycją pełni ważną rolę w funkcjonowaniu obszarów chronionych na poziomie wojewódzkim, krajowym i europejskim z uwagi m.in. na to, iż gmina położona jest w zlewni kaskady zbiorników zaporowych na rzece Sole stanowiących rezerwuar wody wykorzystywanej dla zaopatrzenia w ten surowiec aglomeracji liczących około 2900000 mieszkańców.

Realizacja projektu wpłynie bezpośrednio na poprawę warunków przyrodniczych obszarów zlokalizowanych na terenie Parku Krajobrazowego „Beskidu Śląskiego" oraz w jego otulinie, gdyż obejmują one część obszaru Gminy Buczkowice. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice jest komplementarna z programem inwestycyjnym „Ochrona Wód Jeziora Żywieckiego".

Poprzez realizację naszego projektu zostanie osiągnięty efekt ekologiczny, z uwagi na to że gmina Buczkowice problematykę odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych rozwiązuje wspólnie z Miastem Bielsko - Biała, Miastem Szczyrk oraz Gminą Wilkowice w oparciu o istniejącą miejską oczyszczalnię ścieków komunalnych - Bielsko - Biała Komorowice, współtworząc aglomerację Bielsko - Biała o 224470 RLM, ujętą w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Budowa sieci kanalizacyjnej objętej projektem stanowi uzupełnienie terenów, które już w części są skanalizowane i zwodociągowane i obejmie 5 032 RLM.. Realizacja projektu pozwoli zakończyć regulację gospodarki wodno - ściekowej w całej gminie liczącej 10 809 RLM. Realizacja projektu spowoduje poprawę stanu czystości wód powierzchniowych oraz gleb, na terenach gdzie gęstość zaludnienia jest bardzo wysoka - 540 osób/km2.

Projekt obejmuje koszty związane z przygotowaniem projektu, zarządzaniem projektem, budową i montażem kanalizacji sanitarnej oraz promocję projektu.

{"register":{"columns":[]}}