W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Podatki

Podatek rolny: osoby fizyczne

Materiały

Informacja o gruntach (IR-1)
ir-1​_-​_informacja​_o​_gruntach.pdf 0.05MB
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)
zir-1​_-​_zalacznik​_do​_ir-1​_dane​_o​_przedmiotach​_opodatkowania​_podlegajacych​_opodatkowaniu.pdf 0.03MB
Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)
zir-2​_-​_zalacznik​_do​_ir-1​_dane​_o​_przedmiotach​_opodatkowania​_zwolnionych​_z​_opodatkowania.pdf 0.03MB
Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3)
zir-3​_-​_zalacznik​_do​_ir-1​_dane​_pozostalych​_podatnikow.pdf 0.03MB
Podatek rolny: osoby prawne

Materiały

Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
dr-1​_-​_deklaracja​_na​_podatek​_rolny.pdf 0.06MB
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)
zdr-1​_-​_zalacznik​_do​_dr-1​_dane​_o​_przedmiotach​_opodatkowania​_podlegajacych​_opodatkowaniu.pdf 0.03MB
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)
zdr-2​_-​_zalacznik​_do​_dr-1​_dane​_o​_przedmiotach​_opodatkwania​_zwolnionych​_z​_opodatkowania.pdf 0.03MB
Podatek od nieruchomości: osoby fizyczne

Materiały

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
in-1​_informacja​_o​_nieruchomosciach​_i​_obiektach​_budowlanych.pdf 0.06MB
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)
zin-1​_zalacznik​_do​_in-1​_dane​_o​_przedmiotach​_podlegajacych​_opodatkowaniu.pdf 0.04MB
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)
zin-2​_-​_zalacznik​_do​_in-1​_dane​_o​_przedmiotach​_opodatkowania​_zwolnionych​_z​_opodatkowania.pdf 0.04MB
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3)
zin-3​_-​_zalacznik​_do​_in-1​_-​_dane​_pozostalych​_podatnikow.pdf 0.03MB
Podatek od nieruchomości: osoby prawne

Materiały

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
dn-1​_deklaracja​_na​_podatek​_od​_nieruchomosci.pdf 0.07MB
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)
zdn-1​_​_zalacznik​_do​_dn-1​_dane​_o​_przedmiotach​_podlegajacych​_opodatkowaniu.pdf 0.04MB
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)
zdn-2​_-​_zalacznik​_do​_dn-1​_dane​_o​_przedmiotach​_zwonionych​_z​_opodatkowania.pdf 0.04MB
Podatek leśny: osoby fizyczne

Materiały

Informacja o lasach (IL-1)
il-1​_-​_informacja​_o​_lasach.pdf 0.04MB
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)
zil-1​_-​_zalacznik​_do​_il-1​_dane​_o​_przedmiotach​_opodatkowania​_podlegajacych​_opodatkowaniu.pdf 0.03MB
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)
zil-2​_-​_zalacznik​_do​_il-1​_dane​_o​_przedmiotach​_opodatkowania​_zwolnionych​_z​_opodatkowania.pdf 0.03MB
Załącznik do informacji o lasach - dane pozostał-ych podatników (ZIL-3)
zil-3​_-​_zalacznik​_do​_il-1​_dane​_pozostalych​_podatnikow.pdf 0.03MB
Podatek leśny: osoby prawne

Materiały

Informacja o lasach (IL-1)
dl-1​_deklaracja​_na​_podatek​_lesny.pdf 0.05MB
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)
zdl-1​_-​_zalacznik​_do​_dl-1​_dane​_o​_przemiotach​_opodatkowania​_podlegajacych​_opodatkowaniu.pdf 0.03MB
Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)
zdl-2​_-​_zalacznik​_do​_dl-1​_dane​_o​_przedmiotach​_opodatkowania​_zwolnionych​_z​_opodatkowania.pdf 0.03MB