W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Historia Szkoły

Historia Szkoły Podstawowej w Rydzowie. Początki szkolnictwa na naszym terenie sięgają 1911 roku. Pierwsza szkoła wspólna dla dzieci z Grzybowa i z Rydzowa funkcjonowała właśnie od tego roku i mieściła się w domu prywatnym w Grzybowie. Początkowo dzieci z tych dwóch wiosek uczyły się w jednej malutkiej szkole. Była to tzw. „jednoklasówka” o jednym nauczycielu. Mieszkańcy obu wsi zabiegali o kupno drugiego budynku „na szkołę”.

W roku 1914 rolnicy wsi Rydzów kupili drewniany dom z przeznaczeniem na salę lekcyjną i mieszkanie dla nauczyciela. Tak, więc nauka odbywała się w dwóch salach; jedna znajdowała się w Grzybowie a druga w Rydzowie. W roku 1946 na placu szkolnym zbudowano drewniany barak, w którym mieściły się 4 sale lekcyjne.

Od 1 września 1947 roku rozpoczęto nauczanie według programu siedmioklasowej szkoły podstawowej. W szkole pracowało 4 nauczycieli.

W roku 1954 kierownik szkoły pani Józefa Lirowska podjęła staranie o budowę nowej szkoły. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie zatwierdziło projekt budowy szkoły.

W roku 1955 rozpoczęto budowę nowej szkoły. Wybudowano ją z kredytów państwowych przy dużej pomocy mieszkańców Rydzowa, Grzybowa i Rudy Dolnej.

We wrześniu 1956 roku nastąpiło otwarcie nowej szkoły, którego dokonał Kierownik Wydziału Oświaty pan Rudolf Junikiewicz.

Od 1 września 1958 roku stanowisko kierownicze szkoły objął jej nauczyciel, pan Marian Wrażeń, który kontynuował dzieło poprzedniczki. Dzięki jego staraniom na palcu szkolnym wybudowano w 1960 roku pierwszy w powiecie mieleckim Dom Nauczyciela. W tym czasie ogrodzono część szkoły oraz posadzono drzewka owocowe. Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego był wówczas pan Piotr Pazdro z Rydzowa.

Szkoła stawała się ośrodkiem kultury w środowisku lokalnym. Była miejscem zebrań wiejskich, szkoleń, kursów oraz uroczystości szkolnych i środowiskowych.

W latach 1968–73 funkcję dyrektora szkoły sprawował pan Stanisław Pryga.

Od 1 stycznia 1973 roku nastąpiła reorganizacja szkolnictwa podstawowego w związku, z czym nastąpiło obniżenie poziomu organizacji szkoły do punktu filialnego z klasami I – III.

W 1983 roku szkoła została reaktywowana do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Jej dyrektorem była wówczas pani Stanisława Pryga.

W roku 1992 dyrektorem szkoły została pani mgr Anna Czerkies, która podjęła starania o rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej. Jej wysiłki wspierali radni Stanisław Gancarz i Marian Pogoda, sołtys wsi Rydzów oraz Rada Sołecka.

Dzięki przychylności wójta gminy Mielec pana Władysława Ochalika i radnych gminy Mielec w 1997 roku udało się rozpocząć rozbudowę szkoły.

W styczniu 2001 roku oddano do użytku kotłownię olejową i część socjalną, a w grudniu 2005 roku salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy, magazyn sprzętu, salę lekcyjną i pomieszczenie gospodarcze. Do całkowitego zakończenia rozbudowy pozostało wykończenie pomieszczeń na I piętrze. W ostatnich latach przeprowadzono gruntowne prace remontowe: wymieniono okna, drzwi oraz pokrycie dachu, wykonano elewację budynku, ułożono chodnik wokół szkoły i ogrodzono front szkoły. Przygotowano szkołę do „Złotego Jubileuszu”.

W 2010 roku dyrektorem szkoły została pani mgr Magdalena Polak. Dzięki jej staraniom w kolejnych dwóch latach w szkole był realizowany projekt pt. ,,Szansa na lepsze jutro – program rozwoju Szkoły Podstawowej w Rydzowie” współfinansowany ze środków unijnych. Realizowany był również projekt ,,Nowa jakość”. Dzięki tym projektom uczniowie uczestniczyli w różnych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych oraz rozwijających, a szkoła pozyskała wiele pomocy dydaktycznych.

W latach 2012-2013  społeczność szkolna zmagała się z próbami likwidacji placówki. Udało się tego uniknąć przy dużym wsparciu wielu osób.

W roku szkolnym 2013/2014  obowiązki dyrektora szkoły pełniła pani mgr Alina Pogoda. W tym czasie wyremontowano salę gimnastyczną i jej zaplecze oraz podjęto starania o plac zabaw.

W roku szkolnym 2014/2015 obowiązki dyrektora szkoły pełniła pani mgr Maria Miodunka – Kobiernik.

We wrześniu 2014 r. zaczęła funkcjonować świetlica szkolna.

Od 2015 r. dyrektorem szkoły była pani mgr Agnieszka Brzozowska.

Od 2019 r. obowiązki dyrektora szkoły pełni pani mgr Aleksandra Drozdowska.

31 maja 2015 r. Na ,,Pikniku Rodzinnym” poświecono plac zabaw, który wybudowano z funduszu sołeckiego. Podbudowę pod plac zabaw wykonała i sfinansowała firma ,,ROB-BUD” Robert Guzda.

W czasie wakacji przygotowano dodatkową salę dla oddziału przedszkolnego przenosząc bibliotekę. Prace remontowe wykonał pan Adam Krakowski. Odnowiono także  filary zewnętrzne przed budynkiem szkoły i pomalowano salę nr 2. Prace te wykonał pan Robert Zboch.

W sierpniu 2016 r. Zakończono budowę przydomowej, ekologicznej oczyszczalni ścieków. Odbioru inwestycji dokonał wójt gminy Mielec pan Józef Piątek.

13 października 2016 roku obchodzono 60-lecie istnienia placówki połączone z obchodami Święta Edukacji Narodowej.

W szkole dużo się dzieje. Uczniowie osiągają sukcesy w różnych dziedzinach. Biorą udział w wielu konkursach. Szkoła włącza się w ogólnopolskie akcje, które promują zdrowy tryb życia i pomagają potrzebującym. Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy.

W życie szkoły angażują się rodzice pomagając w organizowaniu uroczystości szkolnych i wycieczek. Wykonują także drobne remonty. Działalność szkoły wspierają: sołtys wsi pani Dorota Guzda i Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie Oświatowe ,,Futuris”.

Życzliwość i przychylność wobec szkoły i uczniów okazuje wójt gminy Mielec pan Józef Piątek.

Prezentacja Przyjaciół Szkoły znajduje się na stronie internetowej.

{"register":{"columns":[]}}