W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zakres działalności Ośrodka

Jesteśmy wojewódzką, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Województwo Śląskie. Posiadamy akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty.

Misja Ośrodka

Naszą misją jest wspieranie indywidualnego oraz zespołowego rozwoju zawodowego nauczycieli i upowszechnianie ich osiągnięć edukacyjnych. 

W naszej działalności kierujemy się odpowiedzialnością za podejmowane zadania.

Wizja Ośrodka

RODN "WOM" w Bielsku-Białej oferuje klientom różnorodne formy doskonalenia zawodowego przygotowujące do podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych. Wysoką jakość proponowanych usług zapewnia profesjonalnie przygotowana kadra, współpraca z licznymi partnerami działającymi na rzecz edukacji, baza dydaktyczna oraz kompleksowa obsługa administracyjna.

Staranne rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań nauczycieli różnych specjalności w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych, dobór wysoko wykwalifikowanej kadry prowadzącej zajęcia, programy dostosowane do aktualnych potrzeb, stosowanie nowoczesnych technologii, metod i form pracy z dorosłymi, systematyczne doposażenie bazy pozwalają osiągać deklarowany przez nas wysoki poziom usług edukacyjnych. 

Zasadą kompleksowego zarządzania jakością – będącego dewizą naszej organizacji – jest ciągłe monitorowanie efektów pracy i doskonalenie zawodowe pracowników Ośrodka związane z podnoszeniem jakości pracy. 

W RODN "WOM" w Bielsku-Białej dominuje kultura zadaniowa – nastawiona na rozwój pracowników i Ośrodka. Sprawne zarządzanie oraz przejrzysta struktura organizacyjna, opracowane programy, plany i procedury służą realizacji usług spełniających wymagania jakościowe, a także oczekiwania beneficjentów. 

Materiały

Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)
Informacja o Ośrodku w PJM
{"register":{"columns":[]}}