W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacje o jednostce

Jesteśmy wojewódzką, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Województwo Śląskie. Posiadamy akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty.

Misja Ośrodka

  • Naszą misją jest wspieranie indywidualnego oraz zespołowego rozwoju zawodowego nauczycieli i upowszechnianie ich osiągnięć edukacyjnych.
  • W naszej działalności kierujemy się odpowiedzialnością za podejmowane zadania.

Wizja Ośrodka

  • RODN „WOM” w Bielsku-Białej oferuje klientom różnorodne formy doskonalenia zawodowego przygotowujące do podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych. Wysoką jakość proponowanych usług zapewnia profesjonalnie przygotowana kadra, współpraca z licznymi partnerami działającymi na rzecz edukacji, baza dydaktyczna oraz kompleksowa obsługa administracyjna. 
  • Staranne rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań nauczycieli różnych specjalności w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych, dobór wysoko wykwalifikowanej kadry prowadzącej zajęcia, programy dostosowane do aktualnych potrzeb, stosowanie nowoczesnych technologii, metod i form pracy z dorosłymi, systematyczne doposażenie bazy pozwalają osiągać deklarowany przez nas wysoki poziom usług edukacyjnych. 
  • Zasadą kompleksowego zarządzania jakością – będącego dewizą naszej organizacji – jest ciągłe monitorowanie efektów pracy i doskonalenie zawodowe pracowników Ośrodka związane z podnoszeniem jakości pracy. 
  • W RODN „WOM” w Bielsku-Białej dominuje kultura zadaniowa – nastawiona na rozwój pracowników i Ośrodka. Sprawne zarządzanie oraz przejrzysta struktura organizacyjna, opracowane programy, plany i procedury służą realizacji usług spełniających wymagania jakościowe, a także oczekiwania beneficjentów.

Materiały

Schemat organizacyjny Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej (BIP)
{"register":{"columns":[]}}