W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Kalendarz szkoły

Termin

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

1 września

Rozpoczęcie roku szkolnego

Anna Noga

17 września

Akcja ekologiczna- posprzątajmy naszą miejscowość i Święto pieczonego ziemniaka

Wychowawcy klas,

koordynator akcji ekologicznych

6-7 września

Zebrania z rodzicami

Wychowawcy klas

26 września

Szkolne obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych

Nauczyciele j obcych- p. A. Znamirowska

30 września

Szkolne obchody Dnia Chłopaka

Samorząd uczniowski

14 października

Pasowanie klasy I oraz Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

Wychowawca klasy I, SU, nauczyciel muzyki

p. J Mucha

p. A Noga

października

Dzień otwarty dla rodziców

Nauczyciele przedmiotów

4 października

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Nauczyciele matematyki-p. M. Małecka

1 listopada

Wszystkich Świętych- dzień ustawowo wolny

  20  listopada

Pasowanie na przedszkolaka

Nauczyciele wychowania przedszkolnego- p. M. Baranowska, p. J. Jurczyk, p. A.Kos

10 listopada

Narodowe Święta Niepodległości

Nauczyciel edukacji patriotycznej-p. J. Pietrzykowska

20 listopada

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Szkolny Rzecznik Praw Dziecka- p. Joanna Jurczyk

26 listopada

Dzień Pluszowego Misia

Wychowawcy oddz. przedszkolnych-p. M. Baranowska, p. J. Jurczyk, p. A.Kos

 30  listopada

Andrzejki szkolne

Samorząd Uczniowski- p. A. Noga

8 grudnia

Mikołajki szkolne

Nauczyciele religii- p. A. Krupop, SKW-p. A. Znamirowska, SU-p. A. Noga

 22 grudnia

Wigilie klasowe, Jasełka szkolne

Wychowawcy , A.Krupop

Do 23 grudnia

Propozycje ocen śródrocznych

Wychowawcy klas

23 grudnia 2021 r.- 31 grudnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 Styczeń *

Bal karnawałowy WOŚP

Wszyscy nauczyciele, Samorząd Uczniowski

21 stycznia

Wystawianie ocen śródrocznych

 

28 stycznia

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

01 luty

Zebranie z rodzicami-podsumowanie I półrocza

31 stycznia

Koniec pierwszego półrocza

4 lutego

Posiedzenie podsumowujące rady pedagogicznej

14.02.2021-27.02.2021

Ferie zimowe

 Luty*

Dzień Seniora

Wszyscy nauczyciele

12 marca

Obchody Dnia Sołtysa w OP

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych

19 marca

Dzień Samorządności

Samorząd Uczniowski

      marca

Rekolekcje szkolne

Nauczyciele religii

24, 25, 26.05.2022

Egzamin ósmoklasisty

Zespół ds. egzaminu ósmoklasisty

14.04-19.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

29 Kwiecień*

Zebranie z rodzicami

wychowawcy

22 kwietnia

Szkolne obchody Dnia Ziemi

Koordynatorzy edukacji ekologicznej- A. Pluskota, M.Fronia

29 kwietnia

Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Koordynator edukacji patriotycznej-J. Pietrzykowska

Maj

Szkolne obchody Dni Książki, Tygodnia Bibliotek

Nauczyciel bibliotekarz- J. Pietrzykowska

Maj

Obchody Dnia Strażaka w OP

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych-p. M.Baranowska, p. J. Jurczyk, p. A. Kos

Do 24  maja

Wystawianie ocen przewidywanych końcoworocznych

 

26 maja

Dzień rodziny

Wychowawcy  klasowi

1 czerwca

Uroczystości związane z Dniem Dziecka i Dniem Sportu

Nauczyciel wychowania fizycznego-p. R.Owczarek oraz wychowawcy

15 czerwca

Wybory do samorządu uczniowskiego

Anna Noga

Do 15 czerwca

Wystawianie ocen końcoworocznych

 

20 czerwca

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

 

24 czerwca

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

Mirosława Małecka

Noga Anna

24 czerwca

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

Nauczyciele i wychowawcy

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

  • Wszystkich Świętych – 1 listopada (poniedziałek)
  • Święto Odzyskania Niepodległości- 11 listopada (czwartek)
  • Święto Trzech Króli- 6 stycznia (czwartek)
  • Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia 2022 r.,
  • Święto Pracy – 3 maja 2022 r., (wtorek)
  • Boże Ciało – 16 czerwca 2022 r.(czwartek)

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(w tych dniach odbywają się zajęcia opiekuńcze)

2.11- wtorek

12.11-piątek

07.01-piątek

2.05-piątek

17.06-piątek

Dni egzaminu ósmoklasisty

 

 

{"register":{"columns":[]}}