W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Informacje o szkole

zdjęcie szkoły

Misja i wizja szkoły

  1. WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIECZYSKACH

a) Szkoła jako wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli. 

b) Szkoła umożliwiająca uczniom wszechstronny rozwój, kształcąca potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu, stwarzająca warunki do nauki wszystkim, bez względu na ich możliwości psychiczne i fizyczne. 

c) Szkoła, w której panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu. 

d) Szkoła, której kadrę tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń, chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

e) Szkoła znana w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości.

f) Szkoła aktywnie włączająca się do działań na rzecz społeczność lokalnej.

g) Szkoła współpracująca z innymi placówkami w gminie i poza nią.

h) Szkoła, której uczniowie i absolwenci odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury i sportu, są dobrze wychowani, godnie reprezentują rodzinę, szkołę, Ojczyznę.

  1. MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIECZYSKACH

a) Wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im dokonać wyboru drogi dalszego kształcenia i funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. 

b) Rozwijanie poczucia własnej wartości uczniów oraz wiary we własne możliwości.

c) Ukierunkowanie na dobro uczniów i ich potrzeby, rozwijanie zdolności i zainteresowań. 

d) Podnoszenie efektywności uczenia. 

e) Doskonalenie procesu lekcyjnego poprzez wprowadzenie metod aktywizujących i innowacji pedagogicznych.

f) Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

g) Promowanie zdrowego stylu życia. 

h) Stworzenie działań wychowawczych, aby szkoła była bezpieczna i przyjazna. 

i) Zapewnienie opieki i pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych i socjalnych. 

j) Kształtowanie samodzielności, samorządności i zasad demokracji. 

{"register":{"columns":[]}}