W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie o zmianie danych w pojeździe

Podstawa prawna

  • art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.); 
  • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.poz. 1923 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

Zawiadomienie o zmianie danych w pojeździe wypełnia i składa właściciel lub pełnomocnik właściciela.
Do wniosku dołącza się:

  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • dowód własności ramy lub podwozia, jeżeli dokonano wymiany tych elementów na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeracji fabrycznej,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami wraz ze zdjęciami dokonanych zmian (konstrukcyjnych).
  • dokument potwierdzający, ze dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą (Kod PKD 45.20 Z)w tym zakresie techniczne pojazdów,
  • dowód zapłaty należnej,

 

W momencie składania wniosku należy okazać dowód tożsamości.

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Zwolnieni z opłaty skarbowej małżonkowie, wstępni zstępni lub rodzeństwo.

Opłatę należy dokonać w Kasie Urzędu Miasta Sokołów Podlaski lub przelewem na rachunek bankowy  PEKAO S.A. I Oddział w Sokołowie Podlaskim 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046.

 

 

Opłaty

Opłata - 81,00 zł

Opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim lub na rachunek bankowy PBS Sokołów Podlaski

75 9221 0000 0002 1438 2000 0670

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, zgodnie z przepisami prawa.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim,

Biuro Obsługi Interesanta czynne: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Przyjęcia dokumentów - pokój nr 020, 

Wydawanie dokumentów – pokój nr 014

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty Sokołowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 781 74 58.

Materiały

Zawiadomienie o zmianie danych w pojeździe
Zawiadomienie​_o​_zmianie​_danych​_w​_pojeździe.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}