W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz numerów telefonów Starostwa Powiatowego

Stanowiska Pracy w Starostwie Powiatowym

Numer telefonu

Sekretariat Starosty

25 781 74 00

Biuro Podawcze

25 781 74 34

Sekretarz 

25 781 74 06

Skarbnik

25 781 74 10

Wydział Organizacyjny

Stanowisko pracy ds. Kadr

25 781 74 89

Stanowisko pracy ds. Obsługi Organów Powiatu

25 781 74 05

Wydział Finansowy

Stanowisko pracy ds. Księgowości Budżetowej

25 781 74 08

Stanowisko pracy ds. Płac

25 781 74 09

Stanowisko pracy ds.Obsługi Kasy

25 781 74 86

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

25 781 74 95

Wydział Administracyjny i Zarządzania Kryzysowego

Stanowisko pracy ds. Administracyjnych i BHP

25 781 74 47

Stanowisko pracy ds. Gospodarczych/Archiwum

25 781 74 28

Stanowisko pracy ds. Zarządzania Kryzysowego

25 781 74 35

Stanowisko pracy ds. Obronnych

Stanowisko pracy ds. Obrony Cywilnej

25 781 74 35

Wydział Infrastruktury Środowiska i Budownictwa

Stanowisko pracy ds. Odnowy Gruntów Rolnych i Leśnych,
Łowiectwa, Gospodarki Rybackiej

25 781 74 07

Stanowisko pracy ds. Leśnictwa, Ochrony Przyrody
i Gospodarki Wodnej

25 781 74 07

Stanowisko pracy ds. Ochrony Środowiska, Geologii

25 781 74 03

Stanowiska pracy ds. Budownictwa

25 781 74 24
25 781 74 53
25 781 74 85

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Geodeta Powiatowy - kierownik Wydziału

25 781 74 81

Stanowisko pracy ds. Ewidencji Gruntów
Miasta Sokołów Podlaski

25 781 74 19

25 781 74 15

25 781 74 92

Stanowisko pracy ds. Ewidencji Gruntów
Gmina Jabłonna Lacka

25 781 74 15

Stanowisko pracy ds. Ewidencji Gruntów
Gmina Sabnie, Sokołów Podlaski

25 781 74 19
25 781 74 92

Stanowisko pracy ds. Ewidencji Gruntów
Gmina Sterdyń, Ceranów

25 781 74 92

Stanowisko pracy ds. Ewidencji Gruntów
Miasto i Gmina Kosów Lacki

25 781 74 19

Stanowisko pracy ds. Ewidencji Gruntów
Gmina Repki, Bielany

25 781 74 92

Stanowisko pracy ds. Gospodarki Nieruchomościami

25 781 74 11

Stanowisko pracy ds. ZUD

25 781 74 32

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

25 781 74 20

Stanowiska Obsługi Interesantów

25 781 74 13
25 781 74 63

Wydział Komunikacji i Transportu

Stanowisko pracy ds. rejstracji pojazdów - obsługa petenta

25 781 74 62

Stanowisko pracy ds. Wdawania Uprawnień
do Kierowania Pojazdami

25 781 74 22

Wydział Dróg Publicznych

Stanowisko ds. Powiatowych Dróg Publicznych

25 781 74 27

Wydział Oświaty i Zdrowia

Stanowisko ds. Edukacji, Kultury, Informacji i BIP

25 781 74 04

Stanowisko ds. Zdrowia, Kultury Fizycznej
i Organizacji Pozarządowych

25 781 74 26

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Promocji

Stanowisko pracy ds. Funduszy Pomocowych

25 781 74 94

Stanowisko pracy ds. Promocji

25 781 74 94

Samodzielne Stanowiska Pracy

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

iodo@powiat-sokolowski.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

25 781 74 89

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

25 781 74 59

 

 

 

{"register":{"columns":[]}}