W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne

Wniosek o wydanie

zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

 

Podstawa prawna

  •      Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2022.180- j.t. z późn.zm.);
  •      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U.2014.961)
  •     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735- j.t. z późn.zm.);

 

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:

 

  • wykaz pojazdów
  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2
  • opłatę za wydanie zaświadczenia

 

W momencie składania wniosku należy okazać dowód tożsamości.
W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł.

Zwolnieni z opłaty skarbowej małżonkowie, wstępni zstępni lub rodzeństwo.

Opłatę skarbową należy uiścić w Kasie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim lub przelewem na rachunek bankowy:  

PEKAO S.A. I Oddział w Sokołowie Podlaskim 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046.

 

Opłaty:

 

  • Za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób i rzeczy na czas nieokreślony pobiera się opłatę w wysokości 500zł.
  • za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 100zł.
  • Za zmianę zaświadczenia, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, pobiera się opłatę w wysokości 25zł.
  • Za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany tego zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 10zł.

 

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim lub na rachunek bankowy PBS Sokołów Podlaski: 75 9221 0000 0002 1438 2000 0670

z dopiskiem „Opłata za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne”.

Termin załatwienia sprawy

7 dni.

Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski należy składać w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 23 pokój nr 109

Odbiór zaświadczenia – Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Armii Krajowej 4, pokój nr 014

 

Tryb odwoławczy

Nie służy odwołanie w trybie administracyjnym.

Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 781 74 58.

 

Druki do pobrania:

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_na​_przewozy​_na​_potrzeby​_własne.pdf 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}