W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XXXVII Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego

25.03.2022

W dniu 23.03.2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim odbyła się XXXVII Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego, która została przeprowadzona w hybrydowym trybie obradowania.

Na zdjęciu siedzący przy stole w maseczkach ochronnych radni powiatowi. Przy stole pod ścianą od lewej siedzą wicestarosta Ryszard Domański, starosta Elżbieta Sadowska, przewodniczący Rady Powiatu Jacek Odziemczyk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kietliński, oraz wiceprzewodnicząca Jolanta Ciołkowska. Na stole widać flagi biało - czerwoną oraz unijną granatową z żółtymi gwiazdami ułożonymi w okręgu. Na ścianie żółty model ze styroduru przedstawiający mapę powiatu oraz duży napis Powiat Sokołowski.

Starosta Elżbieta Sadowska przedstawiła Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informację z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny. Podczas obrad radni podjęli następujące uchwały:

  1. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022,

  2. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w miejscowości Krzemień Wieś, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski, województwo mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w miejscowości Granne, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki, województwo podlaskie – ETAP I i II”,

  3. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2036,

  4. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2022 rok,

  5. o zmianie uchwały w sprawie rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokołowskiego na 2022 rok,

  6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego,

  7. w sprawie przyjęcia "Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Powiatu Sokołowskiego na lata 2022 - 2026",

  8. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

  9. o zmianie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Bielany wykonania zadania z zakresu inwestycji na drogach kategorii powiatowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3939W w miejscowości Bielany - Jarosławy w kierunku miejscowości Wyszomierz na długości 0,955 km”,

  10. o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r. 

Komendanci Powiatowi Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej przekazali informacje o stanie bezpieczeństwa powiatu sokołowskiego w zakresie porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej za 2021 r.
Ponadto Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przedstawiła sprawozdanie roczne za rok 2021 z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedłożyła Radzie Powiatu sprawozdania za 2021 r. z działalności PCPR w Sokołowie Podlaskim, a także z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie sokołowskim. Skarbnik Powiatu udzieliła informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne i bieżące zadania realizowane przez Powiat Sokołowski za 2021r.

W punkcie poświęconym sprawom różnym omówione zostały kwestie związane z wnioskami złożonymi w ramach Rządowego Programu Polski Ład w 2022 r. oraz dotyczące planów inwestycyjnych na drogach powiatowych. Na zakończenie radni przyjęli protokoły z XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI Sesji Rady Powiatu Sokołowskiego.
 

{"register":{"columns":[]}}