W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XXXIII Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego

15.02.2022

W dniu 15 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim odbyły się obrady XXXIII Rady Powiatu Sokołowskiego, które zostały przeprowadzone ze względu na panującą pandemię w hybrydowym trybie obradowania.

Obrady XXXIII Sesji Rady Powiatu Sokołowskiego. Na widać Zarząd oraz Radę Powiatu Sokołowskiego podczas obrad w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim w dniu 15.02.2022 r.

Po otwarciu sesji Zarząd Powiatu złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych punktów związanych między innymi z przekazaniem gminie Jabłonna Lacka oraz miastu i gminie Kosów Lacki zadań z zakresu inwestycji na drogach powiatowych. Po przedstawieniu przez starostę Elżbietę Sadowską sprawozdania z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacji z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny rozpoczęła się dyskusja na temat realizacji przez Powiat zadania dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej nr 4228W na odcinku od skrzyżowania w miejscowości Paczuski Duże do skrzyżowania z ulicą Węgrowską w mieście Sokołów Podlaski. Starosta przedstawiła stanowisko Zarządu Powiatu w powyższej sprawie odczytując oświadczenie wydane przez Zarząd w dniu 4.02.2022 r., z którego treścią można zapoznać się poniżej.

Na Sesji miała również miejsce ważna uroczystość, podczas której starosta Elżbieta Sadowska, przewodniczący Rady Powiatu Jacek Odziemczyk oraz wicestarosta Ryszard Domański w obecności radnych podziękowali w imieniu Zarządu i Rady Powiatu za pełnioną służbę i współpracę odchodzącemu na emeryturę Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim st. bryg. Tomaszowi Wilkowi.

W kolejnych punktach obrad zostały przedstawione sprawozdania za 2021 r. z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku, z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sokołowski oraz z prac komisji stałych Rady Powiatu Sokołowskiego. Dodatkowo Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

  • Uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sokołowskim na lata 2022-2026;
  • uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim;
  • uchwałę o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sokołowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sokołowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  • uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Jabłonna Lacka wykonania zadania z zakresu inwestycji na drogach kategorii powiatowej pn. „Przebudowa dróg kategorii powiatowej nr 3909W, nr 3922W i nr 3920W na odcinku Jabłonna Lacka – Teofilówka – Dzierzby Szlacheckie”;
  • uchwałę w sprawie powierzenia gminie Jabłonna Lacka wykonania zadania z zakresu inwestycji na drogach kategorii powiatowej pn. „Przebudowa dróg kategorii powiatowej nr 3926W i nr 3924W na odcinku Jabłonna Lacka – Łuzki”;
  • uchwałę uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kosów Lacki wykonania zadania z zakresu inwestycji na drogach kategorii powiatowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) – ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825”;
  • uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Kosów Lacki wykonania zadania z zakresu inwestycji na drogach kategorii powiatowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały – Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km;
  • uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Kosów Lacki wykonania zadania z zakresu inwestycji na drogach kategorii powiatowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 5+735”;
  • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości;
  • uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych.

Materiały

Oświadczenie Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 4.02.2022 r.
Oswiadczenie​_Zarzadu​_Powiatu​_Sokolowskiego​_sesja​_XXXIII.pdf 2.70MB

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}