W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XL Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego

30.09.2022

W dniu 30.09.2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim odbyła się czterdziesta Sesja Rady Powiatu Sokołowskiego. Do najważniejszych jej punktów należało:

Na zdjęciu widoczni Radni rady powiatu sokołowskiego siedzący przy stole obrad podczas głosowania
 1. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2022 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim za I półrocze 2022 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.
 4. Przedstawienie sprawozdań z działań podjętych w roku 2021 na terenie Powiatu Sokołowskiego przez Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie.
 5. Przedstawienie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sokołowskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” za lata 2020-2021.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sokołowskiego z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2022r.

Ponadto podczas sesji starosta Elżbieta Sadowska przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informację z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny, a Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 2. Uchwałę o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Sokołowski.
 3. Uchwałę o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022.
 4. Uchwałę o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2036.
 5. Uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2022 rok.

Wszystkich państwa zachęcamy do śledzenia obrad podczas Sesji Rady Powiatu Sokołowskiego za pośrednictwem zakładki sesja online dostępnej w sekcji strefa mieszkańca na stronie internetowej powiatu lub bezpośrednio na kanale Youtube dostępnym pod linkiem.
 

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}