W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydanie / Przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

Podstawa prawna

 • Art. 106 – 111 i art. 131 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2021. 1212 t.j. z późn. zm.);  
 • Rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  15 maja 2013 r.   w  sprawie   kursów  dla  kierowców pojazdów  uprzywilejowanych i pojazdów przewożących  wartości  pieniężne  (Dz. U. 2018 poz. 1392 t.j.).

Wymagane dokumenty

1. Wydanie zezwolenia

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia; 
  2. Załączniki: 
 • kopia orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem  uprzywilejowanym  wydanego  na  podstawie  art. 75 ust. 1  pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami; 
 • kopia orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym wydanego na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy i kierujących pojazdami; 
 • kopia zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. 

UWAGA: 
W stosunku do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych nie jest wymagane ukończenie kursu dla kierujących pojazdami  uprzywilejowanymi. W powyższym przypadku, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem  uprzywilejowanym jest przedstawienie zaświadczenia , że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.

2. Przedłużenie ważności zezwolenia

  1. Wniosek o przedłużenie zezwolenia; 
  2. Załączniki: 
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem  uprzywilejowanym wydanego na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami; 
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem  uprzywilejowanym wydanego na podstawie 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami; 
 • kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. 

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.

W momencie składania wniosku należy okazać dowód tożsamości.

Opłaty

Opłata  za  wydanie  zezwolenia  na  kierowanie  pojazdem  uprzywilejowanym  wynosi 50,00 zł.

Opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim            lub na rachunek bankowy PBS Sokołów Podlaski 75 9221 0000 0002 1438 2000 0670

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, zgodnie z przepisami prawa.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim,  Biuro Obsługi Interesanta czynne: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Przyjęcia dokumentów - pokój nr 020

Wydawanie dokumentów – pokój nr 014

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Sokołowskiego w ciągu 14 dni.

Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 781 74 22.

Materiały

Wydanie Przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
Wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_kierowanie​_pojazdem​_uprzywilejowanym.pdf 0.35MB
{"register":{"columns":[]}}