W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o nadanie cech identyfikacyjnych w postaci tabliczki znamionowej zastępczej na nadwoziu, podwoziu lub ramie pojazdu

Podstawa prawna

 • art. 66a oraz art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1047 z zm.); 
 • § 38 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017r. (Dz.U.2022. poz.188 z późn. zm.); 
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z zm.);.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.poz. 1923 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U.2011.236.1401);

Wymagane dokumenty

Wniosek o nadanie cech identyfikacyjnych na nadwoziu, podwoziu lub ramie pojazdu wypełnia i składa właściciel lub pełnomocnik.
Do wniosku dołącza się:

 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany,
 • dowód własności ramy lub podwozia, jeżeli dokonano wymiany tych elementów na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeracji fabrycznej,
 • dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu, jeżeli cecha identyfikacyjna pojazdu uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego wskazująca pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczająca ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy,
 • pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego stwierdzająca brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej w pojeździe zabytkowym,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu z warunkami technicznymi dot. pojazdu zabytkowego
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,

 

W momencie składania wniosku należy okazać dowód tożsamości.
W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Zwolnieni z opłaty skarbowej małżonkowie, wstępni zstępni lub rodzeństwo.

Opłatę należy dokonać w Kasie Urzędu Miasta Sokołów Podlaski lub przelewem na rachunek bankowy  PEKAO S.A. I Oddział w Sokołowie Podlaskim 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046.

 

Opłaty

Opłata skarbowa - 10,00 zł

Opłatę skarbową za wydanie decyzji można dokonywać w kasie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim lub przelewem na rachunek bankowy PEKAO S.A. I Oddział w Sokołowie Podlaskim 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, zgodnie z przepisami prawa.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim,

Biuro Obsługi Interesanta czynne: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Przyjęcia dokumentów - pokój nr 019, 

Wydawanie dokumentów – pokój nr 019

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty Sokołowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

Po nabiciu numeru właściciel pojazdu zobowiązany jest zgłosić zmianę w ciągu 30 dni przedkładając zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów.

Zmiana numeru nadwozia / silnika wymaga wymiany dowodu rejestracyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 781 74 58.

Materiały

Wniosek o nadanie cech identyfikacyjnych na nadwoziu, podwoziu lub ramie pojazdu
Wniosek​_o​_wyrażenie​_zgody​_na​_nadanie​_cech​_identyfikacyjnych.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}