W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wymianę dowodu z powodu braku miejsc na zapisy

Podstawa prawna

  • § 13 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 j.t. z poźn.zm.) 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na następne badania techniczne, wypełnia i składa właściciel lub pełnomocnik.

 

Do wniosku dołącza się: dowód rejestracyjny, zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu z nowym terminem, jeżeli termin ten upłynął.

W momencie składania wniosku należy okazać dowód tożsamości.
W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Zwolnieni z opłaty skarbowej małżonkowie, wstępni zstępni lub rodzeństwo.

 

Opłatę należy dokonać w Kasie Urzędu Miasta Sokołów Podlaski lub przelewem na rachunek bankowy  PEKAO S.A. I Oddział w Sokołowie Podlaskim 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046.

 

Opłaty

-wymiana dowodu rejestracyjnego (bez  pozwolenia czasowego) – 54,50 zł.

-wtórnik dowodu rejestracyjnego (z pozwoleniem czasowym)– 73,50 zł.

 

Opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim lub na rachunek bankowy PBS Sokołów Podlaski

75 9221 0000 0002 1438 2000 0670

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, zgodnie z przepisami prawa.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim,

Biuro Obsługi Interesanta czynne: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Przyjęcia dokumentów - pokój nr 020, 

Wydawanie dokumentów – pokój nr 014

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty Sokołowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 781 74 62.

Materiały

Wniosek o wymianę dowodu z powodu braku miejsc na zapisy
Wniosek​_o​_wymianę​_dowodu​_z​_powodu​_braku​_miejsc​_na​_zapisy.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}