W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1376, z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2021 r., poz. 735, z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony wniosek
  2. kopia mapy zasadniczej z oznaczoną lokalizacją przedmiotowego obiektu budowlanego lub urządzenia (2 szt.)
  3. w przypadku wystąpienia w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika – pełnomocnictwo lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł

Opłaty

brak

Termin załatwienia sprawy

nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, pok. 6

Tryb odwoławczy

od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Sokołowskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania

Dodatkowe informacje

tel.: 25 781 74 36

Materiały

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_umieszczenie​_w​_pasie​_drogowym​_urządzeń​_infrastruktury​_technicznej​_niezwiązanych​_z​_potrzebami​_zarządzania​_drogami​_lub​_potrzebami​_ruchu​_drogowego​_(do​_projektu).pdf 0.16MB
{"register":{"columns":[]}}