W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi powiatowej

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi powiatowej

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1693)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1518)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2022 r., poz. 2000)
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2142)

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony wniosek
  2. kopia mapy zasadniczej z oznaczoną lokalizacją zjazdu
  3. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia w wysokości 82 zł (zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej, jeśli dotyczy budownictwa mieszkaniowego)
  4. w przypadku wystąpienia w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika – pełnomocnictwo lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł

Opłaty

opłata skarbowa za wydanie zezwolenia w wysokości 82 zł (zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej, jeśli dotyczy budownictwa mieszkaniowego)

Termin załatwienia sprawy

nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Dróg Publicznych w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim, pok. 6

Tryb odwoławczy

od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Sokołowskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania

Dodatkowe informacje

tel.: 25 781-74-27,

 

 

Materiały

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu, przebudowę istniejącego zjazdu
Wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_lokalizację​_zjazdu,​_przebudowę​_istniejącego​_zjazdu​_pdf.pdf 0.31MB
{"register":{"columns":[]}}