W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej

Podstawa prawna

  • § 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017r. (Dz.U.2022. poz.188 z późn. zm.); 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wtórnika tablic wypełnia i składa właściciel lub pełnomocnik.

W przypadku kradzieży tablic (tablicy) do wniosku dołącza się zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzający zgłoszenie ich kradzieży. W przypadku zagubienia tablic (tablicy) do wniosku dołącza się stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań. W przypadku zniszczenia tablic/ tablicy do wniosku dołącza się zniszczoną tablicę/ tablice.

W momencie składania wniosku należy okazać dowód tożsamości.
W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Zwolnieni z opłaty skarbowej małżonkowie, wstępni zstępni lub rodzeństwo.

Opłatę należy dokonać w Kasie Urzędu Miasta Sokołów Podlaski lub przelewem na rachunek bankowy  PEKAO S.A. I Oddział w Sokołowie Podlaskim 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046.

 

Opłaty

-wtórnik tablic rejestracyjnych 1 szt. – 53,00 zł. (sam., motocyklowa, ciągnikowa)

-wtórnik tablic rejestracyjnych 2 szt. – 93,00 zł.

 

 

Opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim lub na rachunek bankowy PBS Sokołów Podlaski

75 9221 0000 0002 1438 2000 0670

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, zgodnie z przepisami prawa.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim,

Biuro Obsługi Interesanta czynne: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Przyjęcia dokumentów - pokój nr 020, 

Wydawanie dokumentów – pokój nr 014

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 781 74 62.

Materiały

Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych
Wniosek​_o​_wydanie​_wtórnika​_tablic​_rejestracyjnych.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}