W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych Dz.U. 2014 poz. 1836

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty,
 2. dokument potwierdzający posiadanie:
  1. wyższego wykształcenia technicznego o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli  pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
  2. średniego wykształcenia technicznego lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli  pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
  3. wyższego wykształcenia w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki  w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów , albo
  4. średniego wykształcenia technicznego lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów ,
 3. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów,
 4. zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego,

             Z obowiązku odbycia szkolenia, jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnień do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmujących wiedzę  i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej. Zwolnienie następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych. Do okresu praktyki wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem, że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów

W momencie składania wniosku należy okazać dowód tożsamości.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie uprawnienia diagnosty – 48zł

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia można dokonywać w kasie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim lub przelewem na rachunek bankowy PEKAO S.A. I Oddział w Sokołowie Podlaskim 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046

 

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w terminie 7 dni.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim,

Biuro Obsługi Interesanta czynne: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Przyjęcia dokumentów - pokój nr 020, 

Wydawanie dokumentów – pokój nr 014

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 781 74 21.

Materiały

Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
Wniosek​_o​_wydanie​_uprawnienia​_diagnosty.pdf 0.12MB
{"register":{"columns":[]}}