W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wydanie skierowania na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Podstawa prawna

  • § 39 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017r. (Dz.U.2017. poz.2355 z późn. zm.); 
  • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.);.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.poz. 1923 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U.2011.236.1401);

Wymagane dokumenty

Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej wypełnia i składa właściciel lub pełnomocnik.
Do wniosku dołącza się:

  • dowód rejestracyjny, 
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • zaświadczenie wystawione przez stację kontroli pojazdów stwierdzające: brak, utratę, zniszczenie tabliczki znamionowej lub utratę aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie określenia cech identyfikacyjnych pojazdu,
  • dowód opłaty skarbowej

 

W momencie składania wniosku należy okazać dowód tożsamości.
W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Zwolnieni z opłaty skarbowej małżonkowie, wstępni zstępni lub rodzeństwo.

Opłatę należy dokonać w Kasie Urzędu Miasta Sokołów Podlaski lub przelewem na rachunek bankowy  PEKAO S.A. I Oddział w Sokołowie Podlaskim 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046.

 

Opłaty

Opłata skarbowa - 10,00 zł

Opłatę skarbową za wydanie decyzji można dokonywać w kasie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim lub przelewem na rachunek bankowy PEKAO S.A. I Oddział w Sokołowie Podlaskim 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, zgodnie z przepisami prawa.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim,

Biuro Obsługi Interesanta czynne: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Przyjęcia dokumentów - pokój nr 020, 

Wydawanie dokumentów – pokój nr 014

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty Sokołowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 781 74 58.

Materiały

Wniosek o wydanie skierowania na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej
Wniosek​_o​_wydanie​_skierowania​_na​_wykonanie​_tabliczki​_znamionowej​_zastępczej.pdf 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}