W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wydanie prawa jazdy

 

Podstawa prawna

  • Art. 10-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2021 r. 1212 t.j. z późn. zm.); 
  • § 5  rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 r. poz. 231 t.j.).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie prawa jazdy
Załączniki: 

  • jedna kolorowa i aktualna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej (zdjęcie takie samo jak do dowodu osobistego i paszportu)
  • zgody, o których mowa w art. 11 ust. 2 (osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna) i art. 21 ust. 2 ustawy (osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna) - jeżeli są wymagane;
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne  o braku przeciwwskazań  psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest ono wymagane;
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy – jeśli posiada.

 

Do  wglądu – dowód  osobisty;  w  przypadku  braku  dowodu  osobistego  zaświadczenie o miejscu stałego pobytu.

 

Opłaty

za wydanie prawa jazdy – 100,50 zł. 
Opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim            lub na rachunek bankowy PBS Sokołów Podlaski 75 9221 0000 0002 1438 2000 0670

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, zgodnie z przepisami prawa.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim,

Biuro Obsługi Interesanta czynne: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Przyjęcia dokumentów - pokój nr 020

Wydawanie dokumentów – pokój nr 014

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Sokołowskiego.

Uwagi

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 781 74 22.

Materiały

wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy
wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy.pdf 0.64MB
{"register":{"columns":[]}}