W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Podstawa prawna

  • art. 7d pkt. 1, art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.), 
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012r., poz. 1246),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz.1923 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

  • wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł w kasie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim lub na konto Urzędu Miasta Sokołów Podlaski: 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046.

Opłaty

  • opłata skarbowa w wysokości 10 zł. Opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim lub na konto Urzędu Miasta Sokołów Podlaski: 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046.

Termin załatwienia sprawy

  • w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do w/w terminu nie wlicza się terminu przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych prowadzonych przez klasyfikatora.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia klasyfikacji, stronom postępowania służy odwołanie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Sokołowskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Uwagi

Klasyfikację przeprowadza starosta z urzędu w przypadkach określonych przepisami, a także na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.
Czynności klasyfikacyjne oraz sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji, przeprowadza upoważniony przez starostę klasyfikator, po złożeniu uzasadnionego wniosku o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Ostateczna decyzja o ustaleniu klasyfikacji stanowi podstawę ujawnienia jej wyników w ewidencji gruntów i budynków. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 25 781 74 13, 25 781 74 63.

Materiały

Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Wniosek​_o​_przeprowadzenie​_gleboznawczej​_klasyfikacji​_gruntów.pdf 0.29MB
{"register":{"columns":[]}}