W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o dostęp do Geoportalu

Wniosek o założenie kont i nadanie uprawnień do korzystania z serwisu znajdującego się na stronie internetowej: http://powiat-sokolowski.geoportal2.pl

Podstawa prawna:

 • art. 7d pkt 1, art. 24 ust. 3, art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków                    o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322);
 • art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214);
 • art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o założenie kont i nadanie uprawnień do korzystania z serwisu znajdującego się na stronie internetowej: http://powiat-sokolowski.geoportal2.pl;
 • świadectwo nadania uprawnień zawodowych z zakresu geodezji i kartografii, szacowania nieruchomości
 • pełnomocnictwo w przypadku gdy wniosek o założenie kont i nadanie uprawnień do korzystania z serwisu znajdującego się na stronie internetowej: http://powiat-sokolowski.geoportal2.pl składa pełnomocnik,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kasie Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim lub na konto Urzędu Miasta Sokołów Podlaski: 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046, w przypadku kiedy jest ona wymagana od przedłożonego pełnomocnictwa

 

Opłaty:

 • założenie konta i nadanie uprawnień do korzystania z serwisu jest bezpłatne

Termin załatwienia sprawy:

 • niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim

Wniosek można złożyć w następujący sposób:

 1. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
 2. na biurze podawczym w pokoju nr 109 w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim
 3. przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy założenia kont i nadania uprawnień do korzystania  z serwisu znajdującego się na stronie internetowej: http://powiat-sokolowski.geoportal2.plstronie postępowania służy odwołanie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Uwagi:

Wniosek o założenie kont i nadanie uprawnień do korzystania z serwisu znajdującego się na stronie internetowej: http://powiat-sokolowski.geoportal2.pl mogą złożyć:

 • jednostki wykonastwa geodezyjnego;
 • rzeczoznawcy majątkowi;
 • organy administracji publicznej albo podmioty niebędące organami administracji publicznej, realizujące na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne;

Materiały

Wniosek o dostęp do Geoportalu
Wniosek​_o​_dostęp​_do​_Geoportalu.pdf 0.48MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2023 11:16 Sebastian Fechner
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mateusz Baranowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wniosek o dostęp do Geoportalu 1.0 11.01.2023 11:16 Sebastian Fechner

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}