W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Podstawa prawna

  • Art.78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.); 
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U. 2022 poz. 123 z późn.zm.);

Wymagane dokumenty

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu wypełnia i składa właściciel lub pełnomocnik.
Do wniosku dołącza się: dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne.

 

W momencie składania wniosku należy okazać dowód tożsamości.
W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Zwolnieni z opłaty skarbowej małżonkowie, wstępni zstępni lub rodzeństwo.

Opłatę należy dokonać w Kasie Urzędu Miasta Sokołów Podlaski lub przelewem na rachunek bankowy  PEKAO S.A. I Oddział w Sokołowie Podlaskim 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046.

 

Opłaty

-wyrejestrowanie z ruchu:

  • samochody ciężarowe, specjalne, przyczepy ciężarowe: pow. 3,5 t. – 120,00 zł./rok ; 144,00 zł. – 2 lata; 147,00 zł. – 3 lata, 150,00 zł. – 4 lata
  • samochody osobowe – 80,00 zł./2-3-miesiące + 4 zł za każdy dodatkowy miesiąc; 116,00 zł./1 rok-max.

 

Opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim lub na rachunek bankowy PBS Sokołów Podlaski

75 9221 0000 0002 1438 2000 0670

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, zgodnie z przepisami prawa.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim,

Biuro Obsługi Interesanta czynne: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Przyjęcia dokumentów - pokój nr 020, 

Wydawanie dokumentów – pokój nr 014

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Starosty Sokołowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t., ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne, autobusy. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane samochody osobowe. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 12 miesięcy.

Organ rejestrujący zatrzymuje w depozycie dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne. W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania z ruchu właściciel pojazdu składa w organie rejestrującym wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza: kartę pojazdu, jeśli była wydana; decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu ulega skróceniu. 
Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne. W przypadku, gdy w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu upłynął termin następnego badania technicznego pojazdu wyznaczony w dowodzie rejestracyjnym, organ rejestrujący przed ponownym dopuszczeniem pojazdu do ruchu zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym termin następnego badania technicznego pojazdu na podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 781 74 61.

Materiały

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Wniosek​_o​_czasowe​_wycofanie​_pojazdu​_z​_ruchu.pdf 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}