W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (opłaty roczne)

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1376, z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923, z późn. zm.)
  5. Uchwała Rady Powiatu w Sokołówie Podlaskim z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Mazow. z 2022 r., poz. 3620)
  6.  

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony wniosek
  2. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów
  3. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych
  4. w przypadku wystąpienia w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika – pełnomocnictwo lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł

Opłaty

brak

Termin załatwienia sprawy

nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim, pok. 6

Tryb odwoławczy

od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Sokołowskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania

Dodatkowe informacje

tel.: 25 781 74 36,

 

Materiały

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (opłaty roczne)
Wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_umieszczanie​_w​_pasie​_drogowym​_urządzeń​_infrastruktury​_technicznej​_niezwiązanych​_z​_potrzebami​_zarządzania​_drogami​_lub​_potrzebami​_ruchu​_drogowego​_(opłaty​_roczne).pdf 0.11MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.02.2023 13:26 Sebastian Fechner
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Maria Sikorska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 1.0 08.02.2023 13:26 Sebastian Fechner

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}